Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

Příjem vzorků ze sklizně 2021 stále zahájen!

Pěstitelé obilovin, posílejte nám vzorky pro posklizňový monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice (odrůdy E,A,B), ječmen (sladovnické odrůdy) a žito.

Zašleme Vám na oplátku výsledky rozborů provedených naší akreditovanou laboratoří zpět na Vaši adresu.

Kvalita je hodnocena podle požadavků ČSN pro danou obilovinu.

Potřebujeme vzorky o hmotnosti přibližně 1kg, neupravené, „od kombajnu“, s vyplněnou Průvodkou vzorku.

Výsledky jsou zveřejňovány ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Kompletní výsledky z daného sklizňového jsou vždy poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se koná v Kroměříži druhou středu v měsíci listopadu a průběžně vycházejí v odborných časopisech (Úroda, Agromanuál, Obilnářské listy, Mlynářské noviny…).

Adresa pro zasílání vzorků:

Agrotest fyto, s.r.o., Laboratoř OKZ, Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

Výsledky sklizně 2020

byly uveřejněny: 

Výsledky sklizně 2019

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži 13. 11. 2019 a byly publikovány:

Výsledky sklizně 2018

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži  14.11.2018 a publikovány:

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky