Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

V roce 2020 budeme opět provádět posklizňový monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice (odrůdy E,A,B), ječmene (sladovnické odrůdy) a žita. Kvalita je hodnocena podle požadavků ČSN pro danou obilovinu.

Pěstitelé, posílejte nám prosím po sklizni své vzorky. Potřebujeme vzorky o hmotnosti přibližně 1kg, neupravené, „od kombajnu“, s vyplněnou Průvodkou vzorku.

Zašleme Vám na oplátku výsledky rozborů provedených naší akreditovanou laboratoří zpět na Vaši adresu.

Výsledky jsou zveřejňovány ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Kompletní výsledky z daného sklizňového jsou vždy poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se koná v Kroměříži druhou středu v měsíci listopadu a průběžně vycházejí v odborných časopisech (Úroda, Agromanuál, Obilnářské listy, …).


Výsledky sklizně 2019

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži 13. 11. 2019 a byly publikovány:

Výsledky sklizně 2018

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži  14.11.2018 a publikovány:

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky