Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

 

  • Je zahájen příjem vzorků sklizně 2018

 

Stejně jako v minulých letech, opět organizujeme monitoring kvality sklizňových vzorků potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a žita.

 

Sledování sklizňové kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito) je v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. prováděno systematicky od roku 2002.

Kvalita je hodnocena podle norem platných pro danou obilovinu. Ročně je analyzováno 500 vzorků pšenice, 250 vzorků ječmene a 40 vzorků žita. Počet vzorků zh jednotlivých krajů a okresů je založen na proporcionalitě k plochám pěstování.Vzorky spolu s údaji o pěstování (místo, odrůda, předplodina, hnojení) jsou získávány od pěstitelů, kteří je odebírají hned po sklizni, neupravené, tzv. „od kombajnu“.

Oslovení pěstitelé obilovin, kteří souhlasí s účastí v monitoringu a své vzorky zašlou k analýzám, dostávají bezplatně protokol s výsledky rozborů.

Kompletní výsledky z daného sklizňového jsou poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se koná v Kroměříži vždy druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky jsou zveřejňovány pouze statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Děkujeme všem pěstitelům, kteří poslali v roce 2017 vzorky pro účely monitoringu kvality obilovin a těšíme se na spolupráci v roce 2018.

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky