Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

Příjem vzorků ze sklizně 2021 byl ukončen.

Zpracované výsledky kvality obilovin sklizně 2021 budou uveřejněny v Obilnářských listech 4/2021, v Mlynářské ročence 2021 a postupně také v dalším odborném tisku.

Jak to vidím já: Je suchý rok, co do kvality obilnin, horší než mokrý? Úroda 10/2021

Výsledky sklizně 2020

byly uveřejněny:

Další publikace výsledků týkající se kvality pšenice 2020:

Výsledky sklizně 2019

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži 13. 11. 2019 a byly publikovány:

Výsledky sklizně 2018

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži  14.11.2018 a publikovány:

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky