Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

Příjem vzorků ze sklizně 2019 byl ukončen

Děkujeme všem pěstitelům, kteří poslali v roce 2019 vzorky pro účely monitoringu kvality obilovin a těšíme se na spolupráci v roce 2020.


Sledování sklizňové kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito) je v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. prováděno systematicky od roku 2002.

Kvalita je hodnocena podle norem platných pro danou obilovinu. Ročně je analyzováno 500 vzorků pšenice, 250 vzorků ječmene a 40 vzorků žita. Počet vzorků z jednotlivých krajů a okresů je založen na proporcionalitě k plochám pěstování. Vzorky spolu s údaji o pěstování (místo, odrůda, předplodina, hnojení) jsou získávány od pěstitelů, kteří je odebírají hned po sklizni, neupravené, tzv. „od kombajnu“.

Oslovení pěstitelé obilovin, kteří souhlasí s účastí v monitoringu a své vzorky zašlou k analýzám, dostávají bezplatně protokol s výsledky rozborů.

Kompletní výsledky z daného sklizňového jsou poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se koná v Kroměříži vždy druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky jsou zveřejňovány pouze statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Výsledky sklizně 2019

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži 13. 11. 2019 a byly publikovány:

Výsledky sklizně 2018

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži  14.11.2018 a publikovány:

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky