Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin

V roce 2020 provádíme opět posklizňový monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice (odrůdy E,A,B), ječmene (sladovnické odrůdy) a žita. Kvalita je hodnocena podle požadavků ČSN pro danou obilovinu.

Pěstitelé, posílejte nám prosím po sklizni své vzorky.

Potřebujeme vzorky o hmotnosti přibližně 1kg, neupravené, „od kombajnu“, s vyplněnou Průvodkou vzorku. Zašleme Vám na oplátku výsledky rozborů provedených naší akreditovanou laboratoří zpět na Vaši adresu.

Dále nabízíme možnost nechat si otestovat vzorky zaslané do Monitoringu na obsah mykotoxinů - oba limitované mykotoxiny DON+ZEA za režijní cenu 1000,- Kč bez DPH.

Výsledky jsou zveřejňovány ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Kompletní výsledky z daného sklizňového jsou vždy poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se koná v Kroměříži druhou středu v měsíci listopadu a průběžně vycházejí v odborných časopisech (Úroda, Agromanuál, Obilnářské listy, …).


Výsledky sklizně 2019

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži 13. 11. 2019 a byly publikovány:

Výsledky sklizně 2018

byly prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“ v Kroměříži  14.11.2018 a publikovány:

Výsledky sklizně 2017

Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.

Výsledky sklizně 2016

Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.

Výsledky sklizně 2015

Výsledky sklizně 2014

Výsledky sklizně 2013

Výsledky sklizně 2012

Starší výsledky