Přihlásit se

Ročník 2008

16/2008/1

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - MILOTOVÁ, Jarmila – STEMBERKOVÁ, Lenka
Reakce vybrané kolekce odrůd jarního ječmene na napadení síťovitou a okrouhlou skvrnitostí ječmene.
(Reaction of a selected spring barley collection to the infection by net blotch of barley)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.3-6

POLIŠENSKÁ, Ivana
Sklizeň obilovin 2007 z hlediska obsahu mykotoxinů.
(The cereal harvest in 2007 with regard to mycotoxin content)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.7-10

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita zrna potravinářské pšenice sklizené v roce 2007.
(Grain quality of bread wheat from the 2007 harvest)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.11-14

BAJEROVÁ, Eva
Pšenice dosáhla rekordní ceny důsledkem snížení úrody suchem.
(Wheat hits record cost as drought cuts crops)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.16

MIKOLÁŠOVÁ, Renata
OSN předpokládá celosvětový nedostatek potravin.
(UN predicts world food shortages)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.16-17

SPÁČILOVÁ, Václava
Tradiční ovocnářské dny 2008, Hradec Králové.
(Traditional fruit-growing days 2008, Hradec Králové)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.17-19

Zpráva ze zasedání vědecké rady.
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.20-22

Jak dosáhnout vyšší sklizně obilnin?
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.23-25

ČECH, Vladimír
PROTUGAN 50 SC + ARRAT. Komplexní ošetření 40 ha pšenice proti plevelům na jaře.
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.26

PEZA, Zdeněk
Vyšší intenzita pěstování se opět vyplácí
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.28-29

POKORNÝ, Eduard
Rudolf Brázdil, Karel Kirchner a kolektiv: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Recenze.
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.28


16/2008/2

JIRSA, Ondřej - BABUŠNÍK, Jiří - KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů v obilovinách.
(Development of a method for mycotoxin screening assessments in cereals)
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.35-38

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva
Procento výskytu kritické vlhkosti v ornici černozemě v průběhu vegetačního období obilnin.
(The occurrence of critical moisture content in chernozem topsoil during the growing season of cereals)
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.39-40

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Obsah minerálních látek v zrně obilovin.
(Content of mineral substances in cereal grain)
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.41-49

BAJEROVÁ, Eva
Překonání rezistence braničnatek k triazolům.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.51-52

SPÁČILOVÁ, Václava
EU a reforma ve vinařství.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.53

KRATOCHVÍL, Pavel
Protugan Super - všechny plevele na jeden zásah.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.54

VAŠEK, Jiří
Legend. Legenda se vrací.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.56

ŠAMALÍK, Jan
Stimulátory růstu v obilninách - výborná součást standardní technologie.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.57-58

SPÁČILOVÁ, Václava
Vliv ročníku 2007 na výnos a kvalitu produkce jabloní.
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.58-60


16/2008/3

SPITZER, Tomáš
Regulace výšky porostu slunečnice aplikací morforegulátorů.
(Management of sunflower stand height using growth regulators)
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.67-71

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - HORÁKOVÁ, Pavla
Analýza výskytu tečkované listové skvrnitosti pšenice (Septoria tritici Rob. ex Desm., teleomorph. Mycosphaerella graminicola (Fückel) Schroeter) na ozimé pšenici v letech 2002-2005 v období obnovení jarní vegetace.
(An analysis of Septoria leaf blotch occurrence on winter wheat in the period of spring regeneration in 2002-2005)
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.72-76

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Možnosti prognózy napadení ozimé pšenice listovými skvrnitostmi na základě údajů o průběhu počasí - zkušenosti s přístrojem Septoria Timer a vývoj modelu predikce.
(Possibilities of prognosing the infection of winter wheat by leaf blotches based on the data on weather course - experience with a Septoria-Timer instrument and the development of a prediction model)
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.77-82

OLBRECHTOVÁ, Jana
Mšice na obilninách - mšice střemchová (Rhopalosiphum padi L.) a mšice zhoubná (Diuraphis noxia Kurdj.).
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.83-84

NEDOMOVÁ, Lenka
Změny ve vlastnostech odrůd ovsa v průběhu minulého století.
(Changes in selected traits of oat cultivars during last century)
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.85-88

MIKOLÁŠOVÁ, Renata
Obilnice, kde roste plevel.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.91-92

TVARŮŽEK, Ludvík
Pozvánka na výstavu.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.91

SPÁČILOVÁ, Václava
Regulace fuzárií na okrasných plodinách.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.93-94

TVARŮŽEK, Ludvík
Doteky severu.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.93

VAŠEK, Jiří
Bumper Super - komplexní fungicid za výhodnou cenu.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.95

LIPTÁK, Juraj
Správně uskladněné obilí - záruka dobrého zpeněžení v budoucnosti.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.97

ORT, Pavel
PRO výnos a PRO kvalitu PROSARO.
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.98-99


16/2008/4

MÍŠA, Petr - TICHÝ, František
Produktivní hustota porostu a výnos zrna u vybraných odrůd ozimé pšenice.
(Productive stand denstity and grain yield of selected varieties of winter wheat)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.103-108

HRUŠKOVÁ, Marie - SEKEROVÁ, Hana - ŠVEC, Ivan - VACULOVÁ, Kateřina - MARTINEK, Petr
Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin.
(The effect of additives of tritordeum and non-traditional materials of spring barley with hulless grain on pasta quality)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.109-114

BENADA, Jaroslav
Redoxní potenciál a pH u rostlin a jejich funkce v odolnosti rostlin k chorobám a v rostlinné fyziologii - přehled dosavadních výsledků.
(Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and its plant physiology)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.114-117

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - SVAČINOVÁ, Ivana
Vliv termínu ošetření na účinnost fungicidů ze skupiny strobilurinů a inhibitorů syntézy sterolů proti listovým chorobám pšenice ozimé.
(The effect of treatment timing on the efficacy of Qol and DMI fungicides against leaf diseases on winter wheat)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.117-120

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Vliv dávky, termínu a formy dusíkaté výživy ozimé pšenice na výskyt listových chorob a výnosový efekt fungicidní ochrany.
(Effects of rate, timing and form of nitrogen nutrition in winter wheat on the abundance of leaf diseases and yield effects due to fungicidal control)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.121-126

POLIŠENSKÁ, Ivana
Vážná hrozba pro světovou sklizeň pšenice.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.127-128

NESVADBA, Zdeněk - ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - HORÁČKOVÁ, Simona
Současné trendy a perspektivy ve šlechtění ozimého sladovnického ječmen v ČR, EU a ve světě.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.130-131

TVARŮŽEK, Ludvík
Na aktuální téma: Nová pravidla použití pesticidů v Evropě.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.132-134

KRATOCHVÍL, Pavel
Podzimní ochrana obilnin proti plevelům. Nabídka herbicidů společnosti Agrovita.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.136

VAŠEK, Jiří
Orius 25 EW. Ekonomicky zajímavý fungicid.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.137

NESVADBA, Zdeněk - ŠPUNAR, Jaroslav
Florian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.138

MARTINEK, Petr - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - DENEŠOVÁ, Olga - WOŚ, Janina - WOŚ, Henryk
Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale.
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.139