Přihlásit se

Výsledky výzkumu

Při řešení výzkumných projektů spolupracujeme s českými i zahraničními výzkumnými a šlechtitelskými organizacemi, naši výzkumní a vědečtí pracovníci se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů a výsledky své práce publikují v odborných časopisech. Domácí odbornou veřejnost seznamují s výsledky výzkumu prostřednictvím přednášek, prezentací a konzultací na odborných akcích.

Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe probíhá také dalšími způsoby, např. formou metodik, software, patentů a užitných vzorů.

Přehled vybraných výsledků výzkumu od a vývoje: