Přihlásit se

AF CESAR

Ječmen jarní dvouřadý s bezpluchým typem zrna - (Hordeum vulgare, L., subsp. vulgare, convar. nudum)

Nová odrůda ječmene jarního se světlý bezpluchým zrnem AF Cesar byla zkoušena v registračních pokusech ÚKZÚZ v letech 2010-2013. Rozhodnutí o registraci odrůdy a šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě získala v roce 2014.

AF Cesar je první nesladovnickou odrůdou ječmene s vysokým obsahem vlákniny potravy, vyšlechtěnou v ČR, která je cíleně určená k využití ve výrobě potravin pro zdravou lidskou výživu a prevenci civilizačních onemocnění. V porovnání s ostatními registrovanými odrůdami ječmene její zrno vyniká o více jako 30-50 % vyšším obsahem beta-glukanů, neškrobových polysacharidů, klasifikovaných jako rozpustná vláknina. To ji specificky předurčuje k výrobě standardních i speciálních potravin s vyšším nutričním benefitem pro výživu lidí (cereální směsi, vločky a díky bezpluché obilce také celozrnné výrobky, apod.).

AF Cesar má světlé zrno se střední až vyšší hmotností 1000 zrn a vysokou objemovou hmotností. Vyznačuje se nižší výškou porostu, dobrou odolností poléhání a lámání stébla. Má dobrou až velmi dobrou odolnost padlí travnímu (Blumeria graminis f. sp. hordei), podmíněnou odolností Mlo (gen mlo). Vykazuje střední až vyšší citlivost ke hnědé skvrnitosti a v suchých ročnících je negativem také vyšší náchylnost ke rzi ječné. Odrůda je prozkoušená pro pěstování na méně úrodných, lehkých půdách a nejvyšších výnosů dosahuje v obilnářské a řepařském výrobním typu, zatímco nižší výnosy jsou zaznamenány v chladném bramborářském výrobním typu.

Odrůda ječmene jarního s bezpluchým typem zrna AF Cesar byla vyšlechtěna ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o. a finalizována s podporou projektů MZe ČR č. QJ1210257 a RO0211. Licenčním množitelem této odrůdy v České republice pro ekologické pěstební podmínky je PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Od roku 2017 byla uzavřena licenční smlouva i s firmou Fadis Osiva, s.r.o. Horšovský Týn, která množí odrůdu pro konvenční pěstitele. V současnosti je odrůda obchodně realizována jak ve společnosti PRO-BIO, tak i ve firmě SEMIX PLUSO, spol. s r.o. jako surovina do směsí pro pekaře k výrobě pečiva a dalších cereálních výrobků na bázi ječmene s vyšší nutriční hodnotou.

Původ:

KM1628C-23/90 x CE599

Vlastník:

Agrotest fyto, s.r.o.

Kontakt:

Agrotest fyto, s.r.o. - Ing. Kateřina Vaculová, CSc.

Distribuci osiva odrůdy AF Cesar zajišťuje: FADIS OSIVA, s.r.o., Domažlická 36, 346 01 Horšovský Týn