Přihlásit se

PS KARKULKA

Ozimá pšenice s purpurovým zabarvením zrna, které způsobují antokyany v povrchové vrstvě zrna – perikarpu.

Odrůda je právně chráněná, registrovaná na Slovensku v roce 2014. Šlechtění odrůd pšenice se rovněž orientuje na dosažení přidané hodnoty, spočívající v příznivém působení obsažených látek na zdraví konzumentů. „Barevné pšenice“ mají v zrnu antokyany a karotenoidy. Jedná se o látky s antioxidačním účinkem, které snižují výskyt volných radikálů v těle konzumentů. U pšenice s purpurovým zrnem šlechtitel uvádí 20x vyšší obsah antokyanů než u běžné pšenice. U purpurového zrna se antokyany vyskytují v povrchové vrstvě zrna a do mouky se téměř nevymílají. Odrůda k potravinářskému a krmnému využití.Při výrobě potravinářských výrobků je doporučováno využití celozrnného šrotu nebo mouky a uplatnění šetrných postupů zpracování, umožňujících zkrácení doby působení vysokých teplot na minimum (například technologie pufování).

PS KARKULKA je středně odnoživá, středně raná, středně vysoká a středně odolná k vyzimování. Má drobné zrno (HTS je 41,3 g), velmi vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu a lepku. Vyznačuje se vysokým a stabilním číslem poklesu a vysokou vazností vody moukou. Je odolná proti listovým skvrnitostem, klasovým chorobám, rzi pšeničné. Odolnost k fuzáriu klasu je střední. Je méně odolná k padlí travnímu a k poléhání. Doporučuje se termín setí v agrotechnické lhůtě (25. 9. – 10. 10.), výsevek 4 miliony klíčivých zrn v KVO, OVO a ŘVO a 4,5 mil. klíč. zrn v BVO. Odrůda vyžaduje ošetření proti poléhání.

Držitel šlechtitelských práv:

NPPC Lužianky, Výskumný ústav rastlínnej výroby,Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša, 962 12 Detva,Slovenská republika, e-mail: ruckschloss@vurv.sk

Autorský podíl na odrůdě:

Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 5 %