Přihlásit se

Nové výrobky

Pot barley – obilky bezpluchého ječmene jarního s vysokým obsahem beta-glukanů

Oceněno Zlatým klasem s kytičkou na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2018.

Výrobek byl vyvinut s cílem rozšířit sortiment cereálních produktů s vysokou nutriční hodnotou pro spotřebitele. Je vyroben ze zrna speciální odrůdy bezpluchého jarního ječmene AF Cesar, první odrůdy nesladovnického ječmene s vysokým obsahem beta-glukanů (vyšlechtěna ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o., registrována v ČR pro potravinářské využití v roce 2014).

Díky použité základní surovině má „Pot barley“ oproti standardním kroupám nebo podobným výrobkům dostupným na trhu, více než 2x vyšší obsah vlákniny potravy, reprezentované v tomto produktu přítomností rozpustných beta-glukanů (viz. Tab. 1). Neškrobové polysacharidy beta-glukany, v souladu se schváleným zdravotním tvrzením (Nařízení komise EU č. 432/2012 ze dne 16. května 2012), přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi při denním příjmu nad 3 g.

Vzhledem k obsahu vlákniny vyššímu než 6 g na 100 g výrobku lze „Pot barley“ zařadit do skupiny potravin s vysokým obsahem vlákniny, které svou vyšší nutriční hodnotu napomáhají ochraně zdraví konzumentů. Lze ho tak doporučit jak běžným spotřebitelům, tak lidem se specifickými nutričními požadavky. Jedná se o výrobek, který doposud není na českém, a dle našeho vědomí ani na okolním zahraničním, trhu k dispozici.

Obilky mají krémovou barvu s patrnými zbytky obalových vrstev a příjemnou, obilnou vůni. Po uvaření jsou obilky „Pot barley“ světlé, s neutrální vůní a plnou chutí, bez vedlejších nahořklých příchutí. Možnosti uplatnění v kuchyni jsou poměrně široké: od využití jako přílohy ke grilovanému nebo přírodnímu masu, přes studené saláty až po sladké dezerty.

„Pot barley“ je jednosložkový produkt vyrobený v České republice ze zrna české odrůdy ječmene, vypěstované v tuzemských podmínkách.Výrobek je přichystán k uvedení na trh ve dvou typech balení - malospotřebitelské balení (400 g) a balení výrobku v papírových pytlech á 25 kg.

Výsledku bylo dosaženo za využití institucionální podpory na DKRVO (MZE-RO1118) a v rámci řešení projektu CK TAČR TE0200177 v součinnosti s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Galerie


On-line senzor pro simultánní měření výživného stavu a hustoty porostu

Prototyp měřicího přístroje založeného na sestavě senzorů snímající odražené záření ve třech pásmech vlnových délek. Přístroj je koncipován jako on-line zařízení využitelné v kombinaci s aplikační technikou (postřikovač) pro provádění měření a aplikaci agrochemikálií v jedné pracovní operaci. Na rozdíl od přenosné verze měřicího systému využívá on-line verze senzoru vlastního zdroje světla, který je modulován frekvencí 1kHz. To umožňuje získat odražený signál, jehož střídavá složka o frekvenci 1kHz je nezávislá na denním světle. Mechanicky je celý systém rozdělen do dvou částí - kompaktní senzor se zdrojem světla a vyhodnocovací terminál. Vyvinutý software pak umožňuje jednak zobrazit na displeji vyhodnocovacího terminálu hodnoty indexu výživy dusíkem (NNI) a doporučené dávky dusíku, jednak odeslání vypočtených hodnot do ISOBUS terminálu, který řídí postřikovač.

Výsledek vznikl v rámci řešení projektu TA ČR č. TA02010780 – „Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin“ (2012 – 2015).

Vlastníci výsledku: Agrotest fyto, s. r. o., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i, GRYF HB, spol. s r.o.

Tvůrci výsledku: Petr Míša (Agrotest fyto, s.r.o.), Karel Klem (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i), Marek Míša (GRYF HB, spol. s r.o.), Václav Navrátil (GRYF HB, spol. s r.o.)