Přihlásit se

Ročník 2003

11/2003/1

Palík, Slavoj
Vážení čtenáři /úvodník/
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 1-2

Martinek, Petr:
K situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 3-9

Portych, Petr:
Možnosti jarního ošetření obilnin v roce 2003
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 10

Spitzer, Tomáš:
Podzimní poškození listů cukrovky housenkami
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 11-12

Tvarůžek, Ludvík:
Dvě ošetření fungicidy jsou v intenzivních podmínkách pěstování nezbytností
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 12-15

Štěrba, Bohumil:
Výhody použití herbicidu CHISEL 75 WG na jaře proti plevelům
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 16-17

Palík, Slavoj - Burešová, Iva:
Jakost zrna pšenice a žita ze sklizně ročníku 2002
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, 18-22


11/2003/2

Martinek, Petr - Prášilová, Pavla:
Porosty ozimé pšenice byly na Moravě poškozeny mrazem
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 25-31

Spitzerová, Dagmar:
Černání pat stébel - narůstající problém obilovin
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 31-32

Tvarůžek, Ludvík:
Jaké jsou možnosti použití fungicidu ARTEA 330 EC v obilninách
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 34

Bagar, Martin:
Zavíječe kukuřičného už nelze podceňovat v žádné oblasti, kde se kukuřice pěstuje
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 34-35 (začátek dole na stránce 34)

Váňová, Marie:
Jarní ječmen a jeho perspektivy v letošním roce
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 36-37

Šipek, Jozef:
GALLANT SUPER - odstraní pýr, ježatku a jiné trávovité plevele z polí
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 38

Prokeš, Josef:
Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2002
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 39-40

Egert, Pavel:
Fungicidní ochrana obilnin na jaře
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 41-43

Spitzer, Tomáš:
Krytonosec zelný a dřepčík olejkový : (Výsledky z pokusu 2000/2001)
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, 43-46


11/2003/3

Míša, Petr - Svobodová, Ilona - Křen, Jan - Tichý, František:
Stav porostů ozimé pšenice
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 49-54

Špunarová, Marie:
Nová kvalitní odrůda jarního ječmene českého původu
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 54-55

Spitzer, Tomáš:
Aktuální stav ozimých řepek v pokusech Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 56-57

Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín:
AGROKROM - instalace, nastavení číselníků, ceníků a archívy
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 59-62

Hrbáček, Jan:
Fungicidní ošetření ozimých obilnin na začátku sloupkování
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 64-65

Svoboda, Lukáš:
Bumper Super - nový širokospektrální fungicid od Agrovity
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 66-69

Ilčík, Otto:
Možnosti ochrany proti fuzariózám klasů
Obilnářské listy, 11, 2003, 3, 70-71


11/2003/4

Spitzer, Tomáš:
Vliv padlí řepného (Erysiphe betae) na výnos, cukernatost a ekonomiku pěstování cukrovky
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 73-76

Horák, Antonín:
Aktuální možnosti moření osiv obilovin
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 77-78

Střalková, Radomíra - Lecianová, Eva - Podešvová, Jitka:
Agrometeorologické hodnocení období 2002-2003 v Kroměříži z pohledu mineralizace dusíku
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 80-82

Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín:
Agrokrom a nitrátová směrnice - používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 83-86

Drahorád, Josef:
Ochrana osiva a vzcházejících porostů
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 87-89

Klem, Karel - Škubalová, Lenka:
Rezidua herbicidů v půdě
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 90-93

RESPEKT jarní ječmen s výběrovou sladovnickou kvalitou
Obilnářské listy, 11, 2003, 4, 94-95


11/2003/5

Tvarůžek, Ludvík - Ji, Liing:
Metody rychlé izolace fytopatogenních hub rodu Fusarium spp. ze vzorků zrna a z půdy
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 97-101

Ilčík, Otto:
Podzimní ochrana ozimých obilnin proti plevelům
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 102-103

Váňa, Tomáš:
Možnosti kompletní podzimní ochrany ozimé pšenice proti plevelům
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 104

Dlouhý, Tomáš - Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín:
AGROKROM GIS podporuje práci s mapami
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 106-112

Spitzer, Tomáš:
Poškození listů cukrovky housenkami - podzim 2002 a jaro 2003
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 113-114

Klem, Karel:
Podzimní ochrana proti plevelům - základní kámen technologie pěstování ozimých obilovin
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, 115-120


11/2003/6

Střalková, Radomíra - Svobodová, Ilona - Lecianová, Eva - Podešvová, Jitka:
Agrometeorologické hodnocení vegetačního období v Kroměříži v roce 2003
Obilnářské listy, 11, 2003, 6, 121-124

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM GIS začínáme pracovat s mapami I.
Obilnářské listy, 11, 2003, 6, 125-132

Klem, Karel - Matušinsky, Pavel:
Vereet, J.A., Klink, H. (eds.): The Biology of fungal pathogenes. Vol. 1,2: Fungal Pathogens and Diseases of cereals. APS Press, (DVD video), Christian-Alberts Univerzity Kiel, Germany, 2002. Recenze.
Obilnářské listy, 11, 2003, 6, 133

Kroftová, Věra:
Novinky ve fondu knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 11, 2003, 6, 134-136