Přihlásit se

Ročník 2011

19/2011/1

Křen Jan - Spitzer Tomáš:
Mezinárodní porovnání pěstebních technologií na DLG-Feldtage 2010 v Německu.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 3-5.

Filip P.:
Aktuální situace na trhu s obilovinami
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 6-8.

Polišenská Ivana:
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2010.
(Fusarium mycotoxins in cereals harvested in the year 2010)
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 9-12.

Horáčková Simona:
Zpráva ze zasedání Vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. a Agrotestu fyto, s.r.o. konaného v Kroměříži dne 20. 1. 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 13-14.

Spitzer Tomáš - Matušinsky Pavel - Wolf A.G.:
Detekce Sclerotinia sclerotiorum v raných stádiích vývoje slunečnice pomocí metod PCR a ELISA.
(Detection of Sclerotinia sclerotiorum in sunflower early stages of development by PCR and ELISA)
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 16-18.

Bílovský Jan:
Příspěvek k šedesátiletému výročí zemědělského výzkumu v Kroměříži - znovuobnovení činnosti Spolku pro zvelebení zemědělského výzkumnictví.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 18-20.

Vašek Jiří:
Pegas - nový herbicid k dispozici.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 21.


19/2011/2

Vyšohlídová Markéta - Tvarůžek Ludvík:
Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání.
(Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition.)
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32.

Bradová Jana:
Odrůdová čistota vzorků pšenice a ječmene ze sklizně roku 2010
Sborník vybraných příspěvků z odborné konference: Jakost obilovin 2010.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 33-36.

Svobodová Ilona - Martinek Petr - Věchet Lubomír:
Vyhledávání donorů pšenice s odolností k braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola).
(Selection of the donors with resistance to Septoria tiritci blotch (Mycosphaerella graminicola).
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 37-40.

Horáková Vladimíra:
Pekařská jakost odrůd pšenice ozimé registrovaných v roce 2010.
Sborník vybraných příspěvků z odborné konference Jakost obilni 2010.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 41-44.

Tvarůžek Ludvík - Vyšohlídová Markéta - Horáčková Simona:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48.


19/2011/3-4

Matušinsky Pavel - Tvarůžek Ludvík - Vyšohlídová Markéta - Horáčková Simona:
Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže.
(Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici)) resistance to strobilurins in Kroměříž region.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53

Jirsa Ondřej - Polišenská Ivana - Palík Slavoj:
Kvalita potravinářských obilovin 2011.
(Qauality of food cereals from the harvest 2011).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58

Spitzerová Dagmar - Tvarůžek Ludvík:
Vliv interakce fungicidů a regulátorů růstu na růst a vývoj ječmene jarního.
(Effect of interaction of fungicides and growth regulators on growth and development of spring barley).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 58-61

Hrušková Marie - Karas Jan - Švec Ivan:
Stanovení retenční kapacity pro mlýnské meziprodukty a výrobky.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 62-65

Váňová Marie - Spitzerová Dagmar - Benada Jaroslav:
Prašná sněť na pšenici
(Ustilago tiritci). Loose Smut of Wheat .
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 66-67

Filip Pavel:
Aktuální situace s obilím z pohledu mlýnů.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 67-70

Tvarůžek Ludvík - Spáčilová Václava - Vyšohlídová Markéta:
Srovnání vybraných fungicidních přípravků na bázi inhibitorů syntézy sterolů (DMI) v možné toxicitě aplikace pro pšenici ozimou.
(Comparison of selected fungicides based on sterol synthesis inhibitors (DMI) in the posssible toxicity of application for winter wheat) .
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 70-73

Bílovský Jan - Tvarůžek Ludvík - Horáčková Simona - Lecianová Eva - Matušinsky Pavel - Podešvová Jitka - Spáčilová Václava - Vyšohlídová Markéta:
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
(Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations)
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82

Horáková Vladimíra:
Pekařská jakost odrůd pšenice a žita registrovaných v roce 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 82-84