Přihlásit se

Ročník 2019

27/2019/1

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin 2018 ve výsledkových přehledech. 2. část: jarní ječmeny.
Obilnářské listy, 27, 2019, 1, 3-8.

Bleša, Dominik:
Úvod do problematiky biologické ochrany rostlin.
Obilnářské listy, 27, 2019, 1, 10-13.

Portych, Petr:
Jak nejlépe odplevelit ozimé i jarní obilniny?
Obilnářské listy, 27, 2019, 1, 14-16.

Pokorný, Eduard - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2018 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 27, 2019, 1, 16-19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2019/2

Svobodová, Ilona - Suchánek, Josef:
Regulace poléhání u pšenice ozimé různými systémy ošetření růstovými regulátory.
Obilnářské listy, 27, 2019, 2, 23-27.

 

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana:
Výnos a kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2018.
Obilnářské listy, 27, 2019, 2, 28-35.

Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Odrůdový pokus s jarním ječmenem a jarní pšenicí v Kroměříži v roce 2018.
Obilnářské listy, 27, 2019, 2, 36-38.


Kosová, Klára - Dvořáček, Václav:
Oves jako alternativa k obilovinám ze skupiny Triticeae pro celiaky.
Obilnářské listy, 27, 2019, 2, 39-42.

Švec, Ivan - Hrušková, Marie:
Predikce technologické kvality bílkovin kompozitní mouky s netradičními produkty.
Obilnářské listy, 27, 2019, 2, 42-47.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/2019/3-4

Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel - Spitzer, Tomáš - Bleša, Dominik - Hambálková, Markéta - Svačinová, Ivana - Růžková, Simona - Jergl, Zdeněk:
Výskyt chorob ozimů, reakce odrůd na napadení chorobami a monitoring rezistence významných patogenů k fungicidům v pěstitelské sezóně 2018/2019
Obilnářské listy, 27, 2019, 3-4, 51-57

Sedláčková, Irena - Hambálková, Markéta - Bílovský, Jan - Látal, Oldřich:
Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na výnosy a kvalitu obilnin
Obilnářské listy, 27, 2019, 3-4, 57-61

Nesvadba, Zdeněk - Svobodová, Leona:
Srovnání vybraných parametrů sladovnické jakosti v genofondu ozimého ječmene
Obilnářské listy, 27, 2019, 3-4, 62-67

Látal, Oldřich:
Aktuální poznatky ze 7. Mezinárodního sympozia o půdní organické hmotě v Adelaide
Obilnářské listy, 27, 2019, 3-4, 67-68

Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena - Jirsa, Ondřej:
Ječný bulgur - nová možnost pro uplatnění bezpluchého ječmene?
Obilnářské listy, 27, 2019, 3-4, 69-72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------