Přihlásit se

Ročník 2002

10/2002/1

Palík, Slavoj:
Do nového, jubilejního roku
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 1-2.
PDF

Střalková, Radomíra:
Rolníci, ctěte vysoce svůj stav!
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 3-4.
PDF

Klem, Karel:
Jarní ochrana proti plevelům v obilovinách s využitím herbicidu GRANSTAR 75 WG pro nové strategie regulace plevelů
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 5-8.
PDF

Špunar, Jaroslav - Nesvadba, Zdeněk - Oborný, Jaroslav:
Výnos a sladovnická kvalita odrůdy TIFFANY a sladovnických jarních ječmenů v řepařském výrobním typu v letech 1999-2001
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 10-12
PDF

Hubík, Květoslav:
Jakost zrna žita ze sklizně ročníku 2001
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 12-13
PDF

Portych, Petr:
Účinně proti plevelům v obilninách od časného jara
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 14-15
PDF

Váňa, Tomáš:
Charisma - nový standard na listové skvrnitosti obilnin
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 16-17
PDF

Metodika provádění vyšetření porostů ozimých obilnin na napadení chorobami pat stébel v období obnovení jarní vegetace
Obilnářské listy, 10, 2002, 1, 17-18
PDF


10/2012/2

Palík, Slavoj:
Ke spolupráci ústavu s praxí
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 21-22.
PDF

Tvarůžek, Ludvík:
Ochrana pšenice ozimé proti houbovým chorobám v podmínkách Hané
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 23-26.
PDF

Filip, Petr:
Hubení plevelů v sladovnických ječmenech přípravkem Starane 250 EC
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 28.
PDF

Milotová, Jarmila:
Odrůdová skladba jarního ječmene v roce 2002
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 30-32.
PDF

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM a stanovení diferencovaných dávek živin, plány hnojení a evidence
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 33-36.
PDF

Spitzer, Tomáš:
Choroby v řepce, jejich škodlivost a opatření proti nim
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 37-38.
PDF

Bagar, Martin:
Napadení rostlin zavíječem bylo v loňském roce opět vysoké
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 39-40.
PDF

Váňa, Tomáš:
Likvidace "obtížně hubitelných" plevelů v cukrovce
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 42.
PDF

Míša, Petr:
Setrvalost systémů rostlinné produkce a dlouhodobé pokusy - část I.
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 42-44.
PDF

Věchet, Lubomír:
Rez plevová - stále významná choroba pšenice
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, 46.
PDF


10/2002/3

Střalková, Radomíra - Svobodová, Ilona - Podešvová, Jitka:
Zásoba minerálního dusíku v půdě pro ozimé obilniny v období regenerace roku 2002
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 49-52.

Váňová, Marie - Klem, Karel:
Komplexní ochrana ozimé pšenice proti houbovým chorobám
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 53-55.

Martinek, Petr:
K současné situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 57-61.

Spitzer, Tomáš - Fišer, František:
Sledování výskytu škodlivých činitelů v máku v roce 2001
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 62-64.

Sikora, Karel:
Esteron - nový přípravek na herbicidním trhu
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 64-65.

Chrpová, Jana - Šíp, Václav - Ovesná, Jaroslava - Vacke, Josef:
Možnosti šlechtění ječmene na rezistenci k viru žluté zakrslosti ječmene s využitím molekulárních márkrů
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 66-69.

Tvarůžek, Ludvík:
Jak vhodně používat fungicidy Sportak HF a Flamenco k ochraně obilnin proti houbovým chorobám
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 70-72.

Hrbáček, Jan:
Ekonomická ochrana obilnin proti chorobám s přípravky TOPSIN M 70 WP a IMPACT
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 73.

Tvarůžek, Ludvík:
Dílčí výsledek hodnocení zdravotního stavu ozimých obilnin na jaře 2002
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, 74-76.


10/2002/4

Palas, J.:
Postavení oboru šlechtění a semenářství v zemědělské výrobě
Obilnářské listy, 10, 2002, 4, 77-80.

Špunarová, Marie - Psota, Vratislav - Špunar, Jaroslav:
Problematika šlechtění ječmene na sladovnickou kvalitu
Obilnářské listy, 10, 2002, 4, 81-84.

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM - vyhledávání vhodných kombinací registrovaných přípravků na ochranu rostlin
Obilnářské listy, 10, 2002, 4, 85-88.

Palas, J.:
Legislativa oboru šlechtění a semenářství
Obilnářské listy, 10, 2002, 4, 89-91.

Míša, Petr:
Setrvalost systémů rostlinné produkce a dlouhodobé pokusy - část II.
Obilnářské listy, 10, 2002, 4, 91-96.


10/2002/5

Sikora, Karel:
Výdrol obilnin a možnost jeho hubení v řepce ozimé
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 97-99.

Nesvadba, Zdeněk - Špunar, Jaroslav:
Výsledky pěstování 2-řadých a 6-řadých ozimých ječmenů při základní a zvýšené intenzitě na lokalitě Kroměříž v ročníku 2001-2002, srovnání s ročníkem 2000-2001 a závěry pro praxi
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 100-104.

Dukát, Vojtěch:
Oznámení Družstva vlastníků odrůd
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 105-106.

Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín:
AGROKROM - otázky a odpovědi : Část 2
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 107-110.

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Půdní reakce : Vybrané kapitoly z metodiky
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 111-113.

Tvarůžek, Ludvík:
Co je třeba znát o žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV) před podzimním setím obilnin
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, 114-118.


10/2002/6

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Půdní sorpční komplex a jeho vlastnosti : Vybrané kapitoly z metodiky
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, 121-124.

Kroftová, Věra:
Projekt nákupu odborné zahraniční literatury pro zemědělský výzkum
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, 125-126.

Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín:
AGROKROM - návrhy sestav výběrové sestavy, normované tiskové sestavy, ekonomické sestavy, výběr parametrů,. výběr odrůd
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, 127-130.

Střalková, Radomíra:
O vzdělávání polí : z let 1902-1903
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, 131-132.

Váňová, Marie - Spitzerová, Dagmar - Palík, Slavoj:
Vliv aplikace fungicidů a dusíkaté výživy na potravinářskou jakost ozimé pšenice
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, 132-136.