Přihlásit se

Pozvánka na workshop k výzkumu a šlechtění obilnin Praha, VÚRV, v.v.i.

Agrotest fyto s.r.o. ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Vás zve na polní prezentaci odrůd a genových zdrojů běžných (pšenice, ozimý ječmen, tritikale) a netradičních (jednozrnka, dvouzrnka, špalda, barevná pšenice, archaické druhy pšenic, čirok, bér) obilnin se specifickými hospodářsky významnými vlastnostmi:

Workshop k výzkumu a šlechtění obilnin

který se bude konat 20.06.2019 ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni

Budete seznámeni s novými směry výzkumu u obilnin, s perspektivními genovými zdroji pro potřeby šlechtění i s novými formami obilnin vhodnými do suchých podmínek.

Zpět na seznam článků