Přihlásit se

Ročník 2015

23/2015/1

Tvarůžek Ludvík - Jergl Zdeněk - Matušinsky Pavel - Spáčilová Václava - Svačinová Ivana - Růžková Simona:
Účinnost vybraných fungicidů na původce hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres Drechsler) v roce 2014
Obilnářské listy, 23, 2015, 1, 3-6. ISSN 1212-138X

Spitzer Tomáš - Klemová Zuzana:
Vliv termínu aplikace fungicidů proti Sclerotinia sclerotiorum na výnos a green efekt u ozimé řepky
Obilnářské listy, 23, 2015, 1, 7-9. ISSN 1212-138X

Jergl Zdeněk - Tvarůžek Ludvík – Spáčilová Václava - Růžková Simona - Svačinová Ivana:
Porovnání aktuálních technologií pěstování ozimých pšenic a jarních ječmenů v zemědělské praxi ve vztahu k počtu aplikací, výnosu a ekonomickému zhodnocení v podmínkách ročníku 2013/14
Obilnářské listy, 23, 2015, 1, 9-21. ISSN 1212-138X

Tvarůžek Ludvík - Růžková Simona - Matušinsky Pavel - Svačinová Ivana:
Analýza výskytu hnědé skvrnitosti (Pyrenophora teres) na jarním ječmeni v letech 2010-2014 na území Moravy a Slezska.
Obilnářské listy, 23, 2015, 1, 21-24. ISSN 1212-138X

Pokorný Eduard – Tvarůžek Ludvík - Svačinová Ivana - Jergl Zdeněk:
Výživný stav obilnin a jejich růst a vývoj na jaře 2015 jako dílčí hodnocení pokusných členů Mezinárodní soutěže pěstebních technologií ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene ke dni 15. 5. 2015
Obilnářské listy, 23, 2015, 1, 25-32. ISSN 1212-138X


23/2015/2

Tvarůžek Ludvík - Růžková Simona – Jergl Zdeněk - Matušinsky Pavel - Svačinová Ivana:
Účinnost vybraných fungicidů na původce významných listových chorob pšenice ozimé v roce 2015
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 35-39 ISSN 1212-138X

Jergl Zdeněk - Tvarůžek Ludvík:
Zastoupení a výnosové výsledky odrůd obilnin v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2015
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 39-42 ISSN 1212-138X

Polišenská Ivana - Jirsa Ondřej:
Vyhodnocení souboru odrůd ozimé pšenice Mezinárodní soutěže pěstebních technologií Kroměříž 2015 z pohledu kvality sklizeného zrna
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 43-46 ISSN 1212-138X

Pokorný Eduard - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka - Lecianová Eva:
Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2015 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 47-49 ISSN 1212-138X

Laknerová Ivana - Vaculová Kateřina - Mašková Eva - Holasová Marie - Fiedlerová Vlasta - Winterová Renata - Ouhrabková Jarmila - Dvořáček Václav - Martinek, Petr:
Maloobjemové obiloviny - významné zdroje nutričně cenných látek pro využití v potravinářství
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 49-53 ISSN 1212-138X

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2014/2015 - vyhodnocení souboru odrůd ozimých pšenic s ohledem na parametry kvality zrna
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 53-57 ISSN 1212-138X

Sedláčková Irena - Polišenská Ivana:
Vyhodnocení souboru odrůd ozimého a jarního ječmene Mezinárodní soutěže pěstebních technologií Kroměříž 2015 z pohledu kvality sklizeného zrna
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 58-59 ISSN 1212-138X

Zavřelová Marta - Kadlíková Michaela:
Kolekce genetických zdrojů uchovávané v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. - oves, žito
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 60-62 ISSN 1212-138X

Spitzer Tomáš - Bílovský Jan:
Vliv náletu stonkových krytonosců (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallidactylis) a termínu aplikace insekticidu na jeho účinnost a výnos ozimé řepky
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 62-65 ISSN: 1212-138X

Pokorný Eduard - Denešová Olga - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka:
Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 3 - jaro
Obilnářské listy, 23, 2015, 2, 66-68 ISSN 1212-138X