Přihlásit se

Monitoring kvality obilovin - příjem vzorků zahájen

Příjem vzorků ze sklizně 2022 je zahájen!

Pěstitelé obilovin, posílejte nám vzorky pro posklizňový monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice (odrůdy E, A, B), ječmen (sladovnické odrůdy) a žito.

Zašleme Vám na oplátku výsledky rozborů provedených naší akreditovanou laboratoří zpět na Vaši adresu.

Kvalita je hodnocena podle požadavků ČSN pro danou obilovinu.

Potřebujeme vzorky o hmotnosti přibližně 1kg, neupravené, „od kombajnu“, s vyplněnou Průvodkou (doc, pdf) vzorku.

Výsledky jsou zveřejňovány ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. Zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost.

Zpět na seznam článků