Přihlásit se

Výzkum

Společnost se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky:

Aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum

 • Nové genetické zdroje
 • Rezistentní šlechtění
 • Molekulárně biologické metody
 • Vlastní odrůdy (AF LUCIUS, AF CESAR, SKORPION, KARKULKA, AF JUMIKO, AF OXANA)

Ochrana rostlin

 • Studium původců chorob polních plodin (světově unikátní kolekce ras padlí travního na ječmeni)
 • Diagnostika a monitoring škodlivých činitelů
 • Komplexní systémy ochrany rostlin

Studium a hodnocení vlastností půd

Pěstební technologie polních plodin

 • Diagnostické metody,
 • Rozhodovací pravidla pro klíčové body pěstebních technologií obilnin,
 • Metodiky pěstování obilnin

Kvalita obilovin

 • Technologická a hygienická kvalita produkce (mykotoxiny)
 • Monitorování kvality obilovin v ČR

 

Rozsah a zaměření výzkumné činnosti jsou významně ovlivňovány úspěšností ve veřejných soutěžích na podporu projektů výzkumu a vývoje. Řešili jsme a řešíme výzkumné projekty podporované těmito poskytovateli veřejné podpory:

 

Témata řešených a dokončených projektů jsou uvedena v odkazovaných přehledech:

Současné projekty

Dlouhodobé pokusy

Ukončené projekty

Výsledky výzkumu

Při řešení výzkumných úkolů spolupracujeme s partnery v České republice i v zahraničí. Naši výzkumní a vědečtí pracovníci se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích.