Přihlásit se

Obilnářské listy

Časopis Obilnářské listy je určen pro zemědělskou veřejnost. Vychází od roku 1993 a publikuje také recenzované články, které přispívají k šíření nejnovějších výzkumných poznatků v rostlinné výrobě. V současné době činí jeho náklad 5 000 výtisků a v každém ročníku jsou vydávána čtyři čísla.

Vydavatelské údaje a redakční rada časopisu

Instrukce pro autory

Objednání pravidelného odběru časopisu:

Roční předplatné činí: 380,- Kč včetně DPH      Objednávky telefonicky: 573 317 141       e-mailem: tvaruzek@vukrom.cz 

Plné texty článků (fulltexts of articles)32/2024 31/2023 30/2022,  29/2021, 28/2020, 27/2019, 26/2018, 25/2017, 24/2016, 23/2015, 22/2014, 21/2013, 20/2012, 19/2011, 18/2010, 17/2009, 16/2008, 15/2007, 14/2006, 13/2005,  12/2004, 11/2003.

Plné texty celých čísel časopisu (fulltexts of whole issues):  10/2002, 9/2001, 8/2000, 7/19996/1998, 5/1997, 4/1996, 3/1995, 2 /1994, 1/1993.