Přihlásit se

Obilnářské listy

Časopis Obilnářské listy je určen pro zemědělskou veřejnost. Vychází od roku 1993 a publikuje také recenzované články, které přispívají k šíření nejnovějších výzkumných poznatků v rostlinné výrobě. V současné době činí jeho náklad 5 000 výtisků a v každém ročníku jsou vydávána čtyři čísla.

Vydavatelské údaje a redakční rada časopisu

Instrukce pro autory

Objednání pravidelného odběru časopisu:

Roční předplatné činí: 380,- Kč včetně DPH 

Objednat lze na čísle tel.: 573 317 141

e-mailem: tvaruzek@vukrom.cz 

 

Plné texty článků*: 27/2019, 26/2018, 25/2017, 24/2016, 23/2015, 22/2014, 21/2013, 20/2012, 19/2011

Plné texty celých čísel časopisu**: 18/2010, 17/2009, 16/2008, .........7/19996/1998, 5/1997, 4/1996, 3/1995, 2 /1994, 1/1993.

Obsahy čísel časopisu***: 15/2007, 14/2006, 13/2005, 12/2004, 11/2003, 10/2002, 9/2001, 8/2000.

*fulltexts of articles        **fulltexts of whole issues        ***list of articles only