Přihlásit se

Agrotest fyto s.r.o.

Společnost Agrotest fyto, s.r.o., je dceřinou společností Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. 

Je výzkumnou organizací, která splňuje podmínky pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací podle platné české legislativy a naplňuje definici "Organizace pro výzkum a šíření znalostí" podle nařízení Evropské komise (EU č. 651/2014).

Těžiště činnosti společnosti spočívá v řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti rostlinné produkce. Výzkumné aktivity jsou doplňovány poskytováním specializovaných služeb, konzultační a poradenskou činností.

Společnost provozuje akreditovanou laboratoř, která  je součástí oddělení kvality zrna a je ČIA uznána jako zkušební laboratoř č. 1463. Další činností jsou certifikovány podle norem ISO 9001 a ISO 14001 (certifikáty).

Agrotest fyto, s.r.o. je členem Asociace výzkumných organizací, je zakládajícím členem České technologické platformy rostlinných biotechnologií „Rostliny pro budoucnost“ (ČTPRB) a České technologické platformy pro zemědělství (ČTPZ).

Je členem konsorcia řešitelů projektu Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin.

 

Statutárními orgány společnosti jsou:

Ing. Petr Míša, Ph.D.,MBA, jednatel

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., jednatel

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, jednatel

 

Agrotest fyto, s.r.o., se sídlem: Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, PSČ 767 01. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 25732, den zápisu: 23.05.1997, IČ: 25328859, DIČ: CZ25328859, Datová schránka: rkcjy48