Přihlásit se

Oddělení kvality zrna

Oddělení kvality zrna je specializované pracoviště zaměřené na analýzy a hodnocení kvality obilovin, analýzy půd a rostlinného materiálu. Zaměřuje se na výzkum faktorů, které ovlivňují kvalitu a zdravotní nezávadnost obilovin.

Součástí oddělení je akreditovaná laboratoř č. 1463.

Hlavní aktivity pracoviště:

  • řešení výzkumných úkolů
  • přednášková a publikační činnost, spolupráce se zahraničím
  • nabídka služeb - laboratorní analýzy obilovin a výrobků z nich, analýzy půdy a rostlinného materiálu

Témata výzkumných projektů:

  • faktory ovlivňující kvalitu a zdravotní nezávadnost obilovin
  • mykotoxiny a jejich producenti v obilovinách
  • skladování obilovin a jeho vliv na kvalitu

Vedoucí oddělení:

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Zástupce vedoucího:

Ing. Irena Sedláčková