Přihlásit se

Ročník 2000

8/2000/1

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín - Sedláček, Josef:
Agrokrom 2.0 - výkonnější pomocník s přehlednějším ovládáním.
Obilnářské listy, 8, 2000, 1, 4-25

Ilčík, Otto:
Nové přípravky do obilovin - Husar, Secator, Flamenco
Obilnářské listy, 8, 2000, 1, 26-27


8/2000/2

Tvarůžek, Ludvík:
Ochrana ozimé pšenice proti houbovým chorobám ve výsledcích pokusů roku 1999.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 31-32

Tvarůžek, Ludvík - Štěrba, Bohumil:
Modelový pokus použití strobilurinů proti braničnatkám.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 32-34

Tvarůžek, Ludvík:
Účinnost fungicidu Charisma na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 35-39

Tvarůžek, Ludvík:
Účinnost fungicidu Flamenco na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 39-41

Tvarůžek, Ludvík:
Účinnost fungicidu FALCON 460 EC na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 42-43

Cvingráf, Josef:
Fungicidní ochrana řepky na jaře začíná kvalitním insekticidem.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, 50


8/2000/3

Spitzer, Tomáš:
Mák, choroby, fungicidy. Mohou fungicidy ovlivnit obsah těžkých kovů v semenech máku a makovině?
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 53-55

Benada, Jaroslav:
Co bylo příčinou poklesu výnosů raných odrůd pšenice na Moravě v roce 1999 - I. část, úvodní komentář.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 56-57

Kryštof, Zdeněk:
Příčiny výnosové diferenciace u odrůd ozimé pšenice ve sklizňovém roce 1999.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 57-58

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Příspěvek k hodnocení vlivu vybraných půdních vlastností na výnos pšenice ozimé v roce 1999.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 58-60

Kroftová, Věra:
Jak vyhledávat v on-line katalogu knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.. Charakteristika databáze a podrobný návod vyhledávání v on-line katalogu.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 61-62, 67-70

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM - praktické informace pro práci s verzí 2.0
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 63-66

Sikora, Karel:
Regulace přerůstající svízele přítuly v obilninách.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 71-72

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka - Denešová, Olga:
Vliv ročníku na vybrané vlastnosti ornic v oblasti Hané.
Obilnářské listy, 8, 2000, 3, 72-75


8/2000/4

Křen, Jan - Lecianová, Eva:
Co bylo příčinou poklesu výnosů raných odrůd pšenice na Moravě v roce 1999 - : II. část. Zhodnocení výsledků polních pokusů s pšenicí ozimou ve vegetačním období 1998/99.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, 78-81

Stručná charakteristika pokusů oddělení genetiky a šlechtění 1999/2000.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, 82-84

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
Evidence hospodaření na pozemcích s programem AGROKROM
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, 85-88

Tvarůžek, Ludvík:
Ochrana ozimých obilnin proti houbovým chorobám v letošním roce.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, 89-91

Váňová, Marie:
Stručná charakteristika některých pokusů oddělení integrované ochrany rostlin 1999/2000.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, 92-94


8/2000/5

Svobodová, Ilona - Křen, Jan - Fuksová, L.:
Co bylo příčinou poklesu výnosů raných odrůd pšenice na Moravě v roce 1999 - : III. část. Analýza výnosových prvků pšenice ozimé odrůda SAMANTA a tritikale, odrůda PRESTO v roce 1999.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 98-102

Spitzer, Tomáš:
Sezóna 2000 - sezóna škůdců?
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 103-104

Svobodová, Ilona:
Výskyt plodomorky v letošním roce.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 104

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM - pracovní postupy a technologie v rostlinné výrobě.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 105-108

Váňová, Marie - Tvarůžek, Ludvík - Hrabalová, Hana:
Fuzária v klasech ozimé pšenice a ochrana proti nim.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 109-112

Hubík, Květoslav:
Prognóza jakosti pšenice ze sklizně ročníku 2000 na základě odebraných klasových materiálů.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, 113-115


8/2000/6

Šantrůček, J.:
Víceleté jeteloviny na orné půdě.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 118-123
ISSN: 1212-138X

Vrzal, J. - Veselá, Miloslava:
Zakládání jetelovin do vhodných krycích plodin.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 124-125

Vrzal, J. - Fogl, J.:
Krycí plodiny.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 125-126

Veselá, Miloslava - Mrkvička, Jiří:
Běžné ošetřování travních porostů.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 126-127

Mrkvička, Jiří - Veselá, Miloslava:
Obnova trvalých travních porostů.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 127-129

Vrzal, J.:
Pěstování kukuřice na siláž.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 129-132

Vrzal, J.:
Sklizeň kukuřice na siláž a silážování.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 132-134

Šantrůček, J. - Svobodová, Miluše - Brant, Václav:
Produkce a botanické složení biomasy porostů víceletých pícnin při ukládání orné půdy do klidu.
Obilnářské listy, 8, 2000, 6, 134-136