Přihlásit se

Technologické poradenství

Naše společnost nabízí a provádí komplexní technologické poradenství v rostlinné výrobě.

  • Farmářům a zemědělským podnikům poskytujeme poradenskou činnost v oboru rostlinné výroby přímo ve výrobních podmínkách, na polích a provozovnách.
  • Specializovanou poradenskou činností napomáháme farmářům a zemědělským podnikům k řešení a plnění podmínek hospodaření plynoucích z platné legislativy a podmiňujících poskytování dotací.
  • Veškerá doporučení respektují a podporují realizaci zásad správné zemědělské praxe.
  • Poskytujeme poradenskou činnost pro správné hospodaření s ohledem na ochranu vod ve zranitelných oblastech.
  • Navrhujeme řešení problematiky vhodné volby odrůdy, optimálního zakládání a vedení porostů obilnin a dalších plodin.
  • Velmi žádanou činností našich poradců je posuzování stavu porostů a doporučení pro správné vedení porostů a provádění jejich ochrany proti plevelům, chorobám a škůdcům při dodržování zásad integrované ochrany rostlin.

Poradenství je prováděno na vysoké odborné úrovni a navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici našich firem v oboru. Poradci při své činnosti využívají svých bohatých odborných znalostí a zkušeností, výsledků výzkumné činnosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Agrotestu fyto, s.r.o. i dalších specializovaných výzkumných pracovišť.

 

Konzultační a poradenské služby zajišťují akreditovaní poradci zapsaní v Registru poradců MZe ČR:

Jméno Reg.č.   Oblast akreditace Kontakt
Ing. Olga Denešová 009/2003   Zemědělství,
certifikace v podoblastech: Rostlinná výroba a Péče o půdu
Tel. 737 646 786
denesova@vukrom.cz
Ing. Stanislav Edler 016/2003   Zemědělství,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba
Tel. 737 428 275
edler@vukrom.cz
Ing. Drahomír Rygál 085/2003 Zemědělství,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba
Tel. 605 968 439
rygal@vukrom.cz
RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D. 355/2006   Rostlinolékařství v zemědělství Tel. 604 895 017
spitzer@vukrom.cz