Přihlásit se

Technologické poradenství

Naše společnost nabízí a provádí komplexní technologické poradenství v rostlinné výrobě.

 • Farmářům a zemědělským podnikům poskytujeme poradenskou činnost v oboru rostlinné výroby přímo ve výrobních podmínkách, na polích a provozovnách.
 • Specializovanou poradenskou činností napomáháme farmářům a zemědělským podnikům k řešení a plnění podmínek hospodaření plynoucích z platné legislativy a podmiňujících poskytování dotací.
 • Veškerá doporučení respektují a podporují realizaci zásad správné zemědělské praxe.
 • Poskytujeme poradenskou činnost pro správné hospodaření s ohledem na ochranu vod ve zranitelných oblastech.
 • Navrhujeme řešení problematiky vhodné volby odrůdy, optimálního zakládání a vedení porostů obilnin a dalších plodin.
 • Velmi žádanou činností našich poradců je posuzování stavu porostů a doporučení pro správné vedení porostů a provádění jejich ochrany proti plevelům, chorobám a škůdcům při dodržování zásad integrované ochrany rostlin.
 • Spolu se Zkušební stanicí Kluky, s.r.o. zajišťujeme systém MSD – monitoring, signalizace, doporučení (Monitoring, signalizace a prognóza chorob a škůdců zemědělských plodin, diagnostika porostů a doporučení pro případný zásah proti chorobám a škůdcům)
 • Pořádáme pro odbornou veřejnost školení a konference s odbornou tématikou za účasti poradců, vědeckých a výzkumných pracovníků. Jako odborní lektoři se podílíme na řadě obdobných odborných aktivit pořádanými jinými firmami.
 • Společnost Agrotest fyto, s.r.o. je vzdělávacím subjektem akreditovaným Ministerstvem zemědělství.
 • Každoročně pořádáme POLNÍ DEN v Kroměříži - přehlídku polních pokusů spojenou s odborným výkladem.
 • Vydáváme odborný časopis Obilnářské listy (od r. 1993).        

Poradenství je prováděno na vysoké odborné úrovni a navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici našich firem v oboru. Poradci při své činnosti využívají svých bohatých odborných znalostí a zkušeností, výsledků výzkumné činnosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Agrotestu fyto, s.r.o. i dalších specializovaných výzkumných pracovišť.

Konzultační a poradenské služby zajišťují akreditovaní poradci zapsaní v Registru poradců MZe ČR:

Jméno

Reg.č.  

Oblast akreditace

Kontakt

Ing. Olga Denešová

  009/2003  

Zemědělství,
certifikace v podoblastech: Rostlinná výroba a Péče o půdu

Tel. 737 646 786
denesova@vukrom.cz

Ing. Stanislav Edler

016/2003  

Zemědělství,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

Tel. 737 428 275
edler@vukrom.cz

Ing. Antonín Pospíšil

078/2003  

Zemědělství,
certifikace v podoblastech: Rostlinná výroba a Péče o půdu

Tel. 604 124 048
pospisil@vukrom.cz

Ing. Drahomír Rygál

085/2003

Zemědělství,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

Tel. 605 968 439
rygal@vukrom.cz

Ing. František Tichý, CSc.

096/2003

Zemědělství,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

Tel. 605 968 427
tichy@vukrom.cz

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

355/2006  

Rostlinolékařství v zemědělství

Tel. 604 895 017
spitzer@vukrom.cz