Přihlásit se

Laboratoř

Akreditovaná laboratoř je součástí oddělení kvality zrna, je ČIA uznána jako zkušební laboratoř č. 1463.

Předmětem akreditace je:
Laboratoř nabízí:
  • provádění zkoušek v předmětu akreditace
  • Provádění laboratorních analýz podle norem ČSN, ISO, ICC a dalších metodik
  • Komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin podle platné legislativy
  • Rozbory kontaminantů podle platné legislativy
  • Monitoring kvality obilovin
Kontaktní osoba:

Vedoucí oddělení: RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Zástupce vedoucího: Ing. Irena Sedláčková