Přihlásit se

Rozbory půd, rostlin, krmiv a další analýzy

Akreditované zkoušky - půda

 • Stanovení fosforu fotometricky
 • Stanovení prvků plamenovou atomovou absorpční spektrometrií AAS (K, Ca, Mg, Na, Cd, Pb, Cu, Mn, Fe, Cr, Zn)
 • Stanovení prvků elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií AAS (Cd, Pb, Cu, Cr)

Ostatní zkoušky - certifikovány podle ISO 9001

Mokré půdy:

 • Zjištění aktuálního obsahu dusíku v půdě (Nmin) a nutnosti dohnojení, sušina, čpavkový dusík, nitrátový dusík

Suché půdy:

 • Určení kvality půdy, zásobenost živinami
 • obsah a kvalita humusu
 • pH v KCl a v H2O,
 • kationty - vápník, hořčík, draslík
 • kationtová výměnná kapacita, vodivost
 • celkový dusík
 • přijatelné živiny - Mehlich III, humus, kvalita humusu
 • sírany, chloridy, vodivost půdního výluhu

Akreditované zkoušky - rostliny

 • Stanovení celkového dusíku Dumasovou metodou
 • Stanovení fosforu fotometricky
 • Stanovení prvků plamenovou atomovou absorpční spektrometrií AAS (K, Ca, Mg, Na,  Cu, Mn, Fe, Zn)
 • Stanovení prvků elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií AAS (Cd, Pb, Cu, Cr)

Ostatní zkoušky - certifikovány podle ISO 9001

 • stanovení zásobenosti živinami pro dohnojování
 • sušina, suchá váha
 • organická hmota
 • prvky (dusík, vápník, fosfor, draslík, hořčík, sodík)
 • sírany (síra)

Krmiva:

 • rozbor zelených pícnin, sena, senáží a siláží
 • sušina, popel, dusíkaté látky, vláknina, vláknina ADF, NDF
 • prvky - vápník, draslík, sodík, hořčík
 • pH, KVV, kyseliny v silážích, volný amoniak, alkohol u siláží
 • tuk, číslo kyselosti tuku

Další analýzy:

 • cukrovka - cukernatost, amidický dusík, draslík, sodík
 • voda - základní chemický rozbor, těžké kovy
 • kaly - základní prvky, organická hmota, těžké kovy