Přihlásit se

Barevná pšenice a ječmen – výzva pro budoucnost

Projekt č.: QL24010230

Doba řešení: 1.3.2024 – 31.12.2028

Cíl projektu:

  • 1. Vytvořit pšenici s černým zrnem obsahující současně geny pro modré, purpurové a žluté zabarvení.
  • 2. Navrhnout metodu testování přítomnosti žlutého zabarvení (hlavně v černé pšenici a v ječmeni).
  • 3. Vytvořit genové zdroje a odrůdu se změněnou barvou zrna a zdravotním benefitem.
  • 4. Prokázat zdravotní význam antioxidantů v pšenici a ječmeni v krmných testech u myší, potkanů a drůbeže (nosnic, brojlerových kuřat), dále sledovat změny v zastoupení biologicky aktivních látek v krvi pokusných zvířat.
  • 5. Komplexně charakterizovat vytvořená novošlechtění a vybrané odrůdy z hlediska jejich významu pro krmné účely, výživu a zdraví člověka.

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o.; Česká zemědělská univerzita v Praze; Mendelova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci; DITANA spol. s r.o.

Odpovědný řešitel:

Ing. Petr Martinek, CSc., Agrotest fyto, s.r.o.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

 

Zpět na seznam článků