Přihlásit se

Patenty a užitné vzory


Patenty:

Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách

Vynález se týká nových primerů pro detekci houbového patogena Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

Anotace:

Primery pro detekci Cochliobolus sativus, zejména v obilovinách, metodou PCR o složení
COSA-F (SEQ id:1) TCAAGCTGACCAAATCACCTTC
COSA-r (SEQ id:2) CTTCTCACCAGCATCTGAATATATGA,
které umožní amplifikaci fragmentu patogena o velikosti 570 bp. Využití primerů je jednak v rostlinolékařství při včasné diagnostice patogena, což umožní cílenou volbu účinné ochrany a jednak ve šlechtitelských procesech při hodnocení genových zdrojů při selekci. 

Uděleno: 3.12.2009

Číslo dokumentu: CZ 301320 B6

Majitel patentu: Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, CZ

Původce: Mgr. Pavel Matušinský, PhD., Ing. Renata Mikolášová, PhD., Ing. Karel Klem, PhD., RNDr. Tomáš Spitzer PhD.,
Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Zástupce: Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1


Užitné vzory:

Sada primerů k aplikaci CAPS a SBE markerů pro vybrané znaky kvality a odolnosti využitelné při šlechtění jarního ječmene

Předmětem užitného vzoru je sada 16 PCR primerů pro detekci CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) a SBE (Single Base Extension) markerů asociovaných s vybranými znaky sladovnické kvality (α-amyláza, β-amyláza), nutriční kvality (beta-glukany) a pro detekci alel rezistence proti padlí u Hordeum vulgare L. (ječmen setý). Tato sada primerů zahrnuje 14 druhově specifických DNA sekvencí oligonukleotidů použitelných k amplifikaci fragmentů pomocí polymerázové řetězové reakce - PCR (Polymerase Chain Reaction). Cílové DNA fragmenty obsahují SNP (Single-Nucleotide Polymorphism) markery ve vazbě se znaky, jejichž alelické varianty mají statisticky průkazný efekt na obsah beta-glukanů, α-amylázy a β-amylázy a rezistence ječmene vůči padlí (mlo, a8 alela). SNP asociované s výše popsanými znaky byly vybrány na základě GWAS analýzy referenční populace 480 genotypů ječmene setého (Hordeum vulgare L.), obdobně jako v případě užitného vzoru CZ 34547 U1. Fyzická pozice fragmentů DNA amplifikovaných pomocí uvedených sad primerů je jednoznačně lokalizována na jednotlivých sekvencích chromozomů referenčního genomu. 

Zapsáno: 13. 12. 2022

Číslo dokumentu: CZ 36681 U1

Majitelé:  Agrotest, fyto s.r.o., Kroměříž, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Původci:  RNDr. Jan Šafář, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, Ing. Radim Čegan, Ph.D., Mgr. Tereza Vojtková, doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc., Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Ing. Vratislav Psota, CSc., Ing. Ivo Hartman, Ph.D., Ing. Sylvie Běláková, Ph.D., Ing. Karolína Benešová, Ph.D.

Zástupce:  Ing. Libor Markes, Brno


 

Sada markerů jednonukleotidových polymorfismů asociovaných s vybranými agronomickými znaky ječmene jarního

Předmětem užitného vzoru je soubor a identifikace DNA markerů, které mají významnou asociaci s vybranými agronomickými znaky pomocí genotypování sekvenováním. Byla sekvenována a genotypována ucelená sada kultivarů ječmene jarního a na základě metody GWAS (Genome Wide Association Studies) byly přiřazeny SNPs markery, které byly ve vazbě s významným agronomickým znakem. 

Zapsáno: 16. 11. 2020

Číslo dokumentu: CZ 34547 U1

Majitelé:  Agrotest, fyto s.r.o., Kroměříž, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko

Původci:  Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, RNDr. Jan Šafář, Ph.D., Ing. Oldřich Trněný, Ing. Radim Čegan, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Mgr. Tereza Vojtková, doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc., Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Ing. Sylvie Běláková, Ph.D., Ing. Vratislav Psota, Ph.D., Ing. Ivo Hartman, Ph.D., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Zástupce:  Ing. Libor Markes, Brno


 

Obilná směs pro tepelnou úpravu

Řešení se týká složení obilné směsi pro tepelnou úpravu. Tato směs je složena z celých zrn ze specifických druhů a odrůd obilnin, které jsou určeny k využití po uvaření pro přípravu příloh, přídavků do mléčných výrobků, ovocných a zeleninových salátů s benefity pro lidské zdraví, protože má zvýšený obsah ß-glukanů a anthokyanů.

Zapsáno: 18.9.2018

Číslo dokumentu: CZ 32079U1

Majitel: Agrotest fyto s.r.o., Kroměříž, PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Staré Město

Původce: Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Kroměříž, Ing. Petr Martinek, CSc., Kroměříž, Ing. Martin Hutař, Staré Město

Zástupce: Patentová kancelář VYNALEZY.cz, Mgr. Hana Jirkalová, Praha


Obilná směs pro tepelnou úpravu

Řešení se týká složení obilné směsi pro tepelnou úpravu. Tato směs je složena z celých zrn ze specifických druhů a odrůd obilnin, které jsou určeny k využití po uvaření pro přípravu příloh, přídavků do mléčných výrobků, ovocných a zeleninových salátů s benefity pro lidské zdraví, protože má zvýšený obsah karotenoidů a polyfenolů.

Zapsáno: 18.9.2018

Číslo dokumentu: CZ 32077U1

Majitel: Agrotest fyto s.r.o., Kroměříž

Původce: Ing. Petr Martinek, CSc., Kroměříž, Ing. Kateřina Vaculová, CSc., Kroměříž, Ing. Martin Hutař, Staré Město

Zástupce: Patentová kancelář VYNALEZY.cz, Mgr. Hana Jirkalová, Praha


Sypká směs k výrobě sladkého jemného pečiva se zvýšeným obsahem ß-glukanů ze zrna bezpluchého ječmene

Řešení se týká přípravy sypké směsi pro pekaře k výrobě sladkého jemného pečiva se zvýšeným obsahem vlákniny potravy v podobě ß-glukanů, dodané do směsi využitím produktů získaných zpracováním odrůdy bezpluchého ječmene jarního, registrovaného v ČR pro potravinářské využití.

Zapsáno: 11.9.2018

Číslo dokumentu: CZ 32051U1

Majitel: SEMIX PLUSO spol. s.r.o., Otice, Agrotest fyto s.r.o., Kroměříž

Původce: ing. Kamil Lisal, Opava, Předměstí, Ing. Kateřina Vaculová, CSc.

Zástupce: Patentová kancelář VYNALEZY.cz, Mgr. Hana Jirkalová, Praha


Primery pro detekci Drechslera tritici-repentis v pšenici

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena DTR v pletivech pšenice, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

Zapsáno: 29.6.2011

Číslo dokumentu: CZ 22600U1

Majitel: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany - SK, Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž - CZ

Původce: Jozef Gubiš Ing. Ph.D., Bzince pod Javorinou - SK, Martina Hudcovicová Mgr. Ph.D., Vaďovce - SK, Marcela Gubišová Mgr., Bzince pod Javorinou - SK, Alžběta Žofajová Ing. Ph.D., Piešťany - SK, Michaela Havrlentová RNDr. Ph.D., Krakovany - SK, Martin Pastirčák Mgr. Ph.D., Nitra, SK, Daniel Mihálik Mgr. Ph.D., Čachtice, SK, Katarína Bojnanská Ing., Piešťany, SK, Ján Kraic Doc. RNDr. Ph.D., Piešťany, SK, Pavel Matušinsky Mgr. Ph.D., Kroměříž, CZ, Ludvík Tvarůžek Dr. Ing., Kroměříž, CZ

Zástupce: Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1


Sonda a primery pro kvantifikaci patogena Ramularia collo-cygni v pletivech ječmene

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena R. collo cygni v pletivech ječmene, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

Zapsáno: 30.3.2010

Číslo dokumentu: CZ 20883 U1

Majitel: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany - SK, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha- CZ, Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž - CZ

Původce: Josef Gubiš Ing. Ph.D., Bzince pod Javorinou - SK, Martina Hudcovicová Mgr. Ph.D., Vaďovce - SK, Leona Svobodová-Leišová RNDr. Ph.D., Praha - CZ, Pavel Matušinsky Mgr. Ph.D., Kroměříž - CZ

Zástupce: Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha


Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

Zapsáno: 25.08.2008

Číslo dokumentu: CZ 18831 U1

Majitel: Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž

Původce: Mgr. Pavel Matušinský, PhD., Ing. Renata Mikolášová, PhD., Ing. Karel Klem, PhD., RNDr. Tomáš Spitzer PhD., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Zástupce: Ministerstvo Zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1


Potraviny s bezpluchým ovsem

Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ovsa (Avena nuda L.)

Zapsáno: 06.11.2006

Číslo dokumentu:  CZ 16 972 U1

Majitel:  Výzkumný ústav potravinářský Praha, Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž

Původce: Gabrovská Dana, Ing. Praha, Rysová Jana, Ing. Praha, Vaculová Kateřina, Ing., Kroměříž, Ouhrabková Jarmila, Ing.,Ing. Praha, Milotová Jarmila Ing., Dr., Kroměříž, Nedomová Lenka, Ing. Morkovice

Zástupce: Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, 11705


Potravina s bezpluchým ječmenem

Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ječmene

Zapsáno: 12.12.2005

Číslo dokumentu: CZ 16 072 U1

Majitel: Výzkumný ústav potravinářský Praha, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Původce: Gabrovská Dana, Ing. Praha, Rysová Jana, Ing. Praha, Vaculová Kateřina, Ing., Kroměříž, Ouhrabková Jarmila, Ing., Ing. Praha

Zástupce: Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, 11705