Přihlásit se

Ročník 1999

7/1999/1

Kryštof, Zdeněk:
Proč budeme vysévat jarní pšenici?
Obilnářské listy, 7, 1999, 1, 1-3

Počítače od hlíny (třetí pokračování).
Obilnářské listy, 7, 1999, 1, 4

Ochrana ozimů proti biotickým škodlivým činitelům.
Obilnářské listy, 7, 1999, 1, 5-6, 8, 15-23

Souček, Antonín - Kvítková, Z. - Pospíšil, Antonín:
Agrokrom - expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu. Část I. - Instalace systému, moduly "Herbicidy", "Insekticidy" a "Mořidla".
Obilnářské listy, 7, 1999, 1, 11-14


7/1999/2

Palík, Slavoj:
K hodnotě informací
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 25-26

Ochrana jařin proti biotickým škodlivým činitelům
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 28-30, 32, 34, 44-47

Souček, Antonín - Kvítková, Z. - Pospíšil, Antonín:
Agrokrom - expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu. Část II. - moduly "Volba plodin", "Volba odrůd", "Zakládání porostů a hnojení" a "Ekonomika"
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 35-38

Souček, Antonín - Kvítková, Z. - Pospíšil, Antonín:
Agrokrom - expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu. Část III. - moduly "Pracovní postupy", "Vlastní data", "Textové (a obrazové) informace"
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 39-42

Cvingráf, Josef:
Základem fungicidního ošetření řepky je kvalitní insekticid
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 48

Počítače od hlíny (čtvrté pokračování).
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 49-50

Co s pozemky s nesklizenou cukrovkou?.
Obilnářské listy, 7, 1999, 2, 50


7/1999/3

Jakobe, Petr - Palík, Slavoj:
Konkurenční schopnost českého zemědělství.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 53-54, 56, 58

Filip, Petr:
Hubení dvouděložných plevelů v jařinách.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 59-60

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Klíč k určování půdních typů.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 61-64

Klapka, Jan - Mistr, Martin - Vacek, Pavel:
Problematika stanovení optimální kapacity dílen a strojového vybavení v zemědělském podniku.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 60, 65-67

Cvingráf, Josef:
Ušetřit na ceně herbicidu v obilovinách neznamená vždy zlepšit ekonomiku.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 68

Martinek, Petr:
9. mezinárodní sympózium o genetice pšenice se konalo v Kanadě.
Obilnářské listy, 7, 1999, 3, 69-70


7/1999/4

Tvarůžek, Ludvík:
Polní dny 99 v zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 73

Střalková, Radomíra:
Geograficko-pedologická charakteristika pokusného území.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 74

Černá, Ilona:
Charakteristika ročníku 1998/99.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 74-75

Stručná charakteristika pokusů oddělení pěstebních technologií.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 76-81

Stručná charakteristika pokusů oddělení genetiky a šlechtění.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 82-84

Váňová, Marie - Tvarůžek, Ludvík - Klem, Karel - Benada, Jaroslav:
Dosavadní výskyt plevelů a chorob v obilninách.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 85-86

Stručná charakteristika pokusů oddělení integrované ochrany rostlin.
Obilnářské listy, 7, 1999, 4, 87-94


7/1999/5

Kroftová, Věra::
On-line katalog zemědělské literatury
Obilnářské listy, 7, 1999, 5, 97

Vokál, Bohumil - Čepl, Jaroslav - Hausvater, Ervín - Kostřica, Petr - Rasocha, Vlastimil - Vacek, Josef - Zrůst, Jaromír:
Metodika pěstování brambor.
Obilnářské listy, 7, 1999, 5, 98-112

Pulkrábek, Josef:
K metodice a technologii pěstování cukrovky. Metodika pěstování cukrovky - I. část
Obilnářské listy, 7, 1999, 5, 113-116


7/1999/6

Pulkrábek, Josef:
Metodika pěstování cukrovky - II. část
Obilnářské listy, 7, 1999, 5, 118-126

Rámcová metodika pěstební technologie ozimé řepky.
Obilnářské listy, 7, 1999, 6, 119-131

Rámcová metodika pěstební technologie prosa
Obilnářské listy, 7, 1999, 6, 131

Novinka - jarní sladovnický ječmen MARIDOL - Registrace 1999
Obilnářské listy, 7, 1999, 6, 132