Přihlásit se

Ročník 2022

30/2022/1

Tvarůžek, Ludvík - Spitzer, Tomáš - Hambálková, Markéta - Štětina, František - Růžková, Simona:
Možnosti optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin v zemědělství s využitím mobilní aplikace HYGO. (Possibilities of optimizing the dose of plant protection products in agriculture).
Obilnářské listy, 30, 2022, 1, 3-9.
PDF

Spitzer, Tomáš - Hambálková, Markéta:
Vliv termínu aplikace fungicidů v kukuřici na obsah mykotoxinů v zrnu a výnos. (Influence of fungicide application term in corn on grain mycotoxin content and yield).
Obilnářské listy, 30, 2022, 1, 10-12.
PDF

Svobodová, Ilona - Jergl, Zdeněk:
Vliv termínu aplikace regulátorů růstu proti poléhání na vybrané znaky ječmene jarního. (Application term effect of anti-lodging plant growth regulators on selected traits of spring barley).
Obilnářské listy, 30, 2022, 1, 13-18.
PDF

Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Výsledky odrůdového pokusu s jarními obilninami v roce 2021.
Obilnářské listy, 30, 2022, 1, 18-22.
PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/2022/2

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2021 (Quality of winter wheat varieties in field trial in Kroměříž in 2021).
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 27-35.
ISSN: 1212-138X
PDF

Vlažný, Petr:
Pokud chcete od fungicidů více než jen účinnost na chorob.y
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 36-37.
ISSN: 1212-138X
PDF

 

Vysoudil, Jan – Růžková, Simona:
Přínosy přípravků NUTRIGEO®l a FREE PK® pro úrodnost půdy.

(The benefit of NUTRIGEO®l and FREE PK® products for soil fertility).
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 38-41.
ISSN: 1212-138X
PDF

Martinek, Petr - Lecianová, Eva - Dobrovolskaya, Oxana B.:
Šlechtění pšenice na výnos a mnohořadý klas.

(Wheat breeding for yield and multi-row spike).
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 43-47.
ISSN: 1212-138X
PDF

 

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:
Výsledky devítiletého sledování vývoje rezistence blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus F.) k lambda-cyhalothrinu a etofenproxu na 14 lokalitách v České republice.

(Results of nine years monitoring of Pollen Beetle (Brassicogethes aeneus F.) resistance to lambda-cyhalothrin and etofenprox on 14 localities of the Czech Republic).
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 48-50.
ISSN: 1212-138X
PDF

Váňová, Marie:
Vzpomínky na Doc. Ing. Dr. Jaroslava Benadu, CSc.
Obilnářské listy, 30, 2022, 2, 51.
ISSN: 1212-138X
PDF


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/2022/3-4

 

Váňová, Marie - Jirsa, Ondřej - Martinek, Petr:
Příprava osiva je součástí antistresových opatření.
Obilnářské listy, 30, 2022, 3-4, 55-62.
PDF

 

Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Jirsa, Ondřej - Růžková, Simona - Spitzer, Tomáš:
Kvalita a výnos odrůd pšenice tvrdé (T. durum) v polních pokusech v Kroměříži 2016–2021.
Obilnářské listy, 30, 2022, 3-4, 63-70.
PDF

Látal, Oldřich - Sedláčková, Irena - Pozdíšek, Jan:
Optimalizace kvality hnoje s využitím aplikace aktivátoru Z`fix v chovech skotu
Obilnářské listy, 30, 2022, 3-4, 70-72
PDF                                                                                                                                                                                                              

Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena:
Vliv míry využitelnosti fosforu na kvalitu potravin a krmiv, zatížení životního prostředí a zdraví konzumentů
Obilnářské listy, 30, 2022, 3-4, 73-79
PDF                                                                                                                                                                                                              

Martinek, Petr - Kotíková, Zora - Paznocht, Luboš:
Odrůda AF Zora – nový směr ve využití nutriční kvality pšenice
Obilnářské listy, 30, 2022, 3-4, 80-84
PDF