Přihlásit se

Ročník 2021

29/2021/1

Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena  - Jirsa, Ondřej:
Vliv genotypu a intenzity zpracování na obsah nutričně významných látek v mlýnských produktech ze zrna ječmene. (Influence of genotype and processing intensity on the content of nutritionally important substances in barley grain mill products).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 3-8.
PDF

Svobodová, Ilona - Jergl, Zdeněk:
Vliv termínu aplikace regulátorů růstu na vybrané znaky pšenice ozimé. (The effect of the term of application of growth regulators on selected traits of winter wheat).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 9-13.
PDF

Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Jergl, Zdeněk:
Vyhodnocení účinnosti fungicidní ochrany proti klasovým fuzáriím v soutěži pěstebních technologií ozimé pšenice 2020. (The evaluation of fungicidal efficacy against scab in spikes (Fusarium spp.) in winter wheat growing technology competition 2020).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 14-20.
PDF

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík  - Polišenská, Ivana - Lecianová, Eva:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2020. (Quality of winter wheat varieties in field trial in Kroměříž in 2020).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 21-28.
PDF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/2021/2

Váňová, Marie - Jirsa, Ondřej - Hledík, Pavel:
Výnosová stabilita ozimé pšenice v závislosti na počasí, osevním sledu a zpracování půdy. (Crop stability of winter wheat is depending on weather, crop rotation and tillage practices).
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 31-38.
PDF

 

Lecianová, Eva:
Měnící se klima. Pohled na základě meteorologických měření v Kroměříži. (Changing climate. Overview based on meteorological observations in Kroměříž).
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 39-43.
PDF


Vlažný, Petr:
Chtějte od fungicidů více než jen účinnost na choroby.
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 44-45.

PDF

 

Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Výsledky odrůdového pokusu v jarním ječmeni a jarní pšenici v roce 2020 (Results of spring barley and spring wheat variety trials in 2020).
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 46-49.

PDF

 

Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena - Bradna, Jiří - Jirsa, Ondřej - Frydrych, Jan - Vejchar, Daniel:
Dlouhodobé skladování pohanky Long-term storage of buckwheat grain. (Long-term storage of buckwheat grain).
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 50-53.

PDF

 

Zavřelová, Marta:
Nové genetické zdroje ovsa jarního v národní kolekci obilnin. (New genetic resources of spring oat in the national cereal collection)
Obilnářské listy, 29, 2021, 2, 54-59.

PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29/2021/3

Míša, Petr:
70 let zemědělského výzkumu v Kroměříži.
Obilnářské listy, 29, 2021, 3, 63-65.
PDF

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Blažková, Kateřina - Matušinsky, Pavel - Hambálková, Markéta:
Hodnocení úrovně rezistence Zymoseptoria tritici a Ramularia collo-cygni k strobilurinům, azolům, SDHI a picolinamidovým fungicidům na území ČR (Evaluation of resistance level in Zymoseptoria tritici and Ramularia collo-cygni to strobilurins, azoles, SDHI a picolinamide fungicides in the Czech Republic).
Obilnářské listy, 29, 2021, 3, 66-69.
PDF

Podloucká, Pavlína - Vaculová, Kateřina - Martinek, Petr - Polišenská, Ivana:
Polyfenolické sloučeniny v obilovinách (Polyphenolic compounds in cereals).
Obilnářské listy, 29, 2021, 3, 70-76.
PDF  

Sedláčková, Irena - Látal, Oldřich - Hambálková, Markéta - Polišenská, Ivana:
Kvalita jarního ječmene v pokusu s exogenní organickou hmotou v Kroměříži. (Spring barley quality in Kroměříž biological transformed organic matter trial).
Obilnářské listy, 29, 2021, 3, 77-81.
PDF

Martinek, Petr:
AF ZORA – první evropská odrůda pšenice s černým zrnem.
Obilnářské listy, 29, 2021, 3, 82-84.
PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/2021/4

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík - Lecianová, Eva:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin: hodnocení volby odrůdy a výnosové reakce odrůd ozimé pšenice v letech 2014 - 2021.
(Interational competition of crop management practices: evaluation of variety choice and yield response of winter wheat varieties in 2014-2021).
Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 87-93.
PDF

 

Podloucká, Pavlína - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena - Frydrych, Jan - Jirsa, Ondřej:
Pohanka – plodina s dlouhou tradicí.
Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 94-97.

PDF
 

Zavřelová, Marta:
Obsah dusíkatých látek u vybraných položek genetických zdrojů žita : The content of the nitrogenous substances in the selected rye genetic resources.
(The content the nitrogenous substances in the selected rye genetic resources).
Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 97-101.
PDF

 

Tvarůžek, Ludvík - Hambálková, Markéta - Matušinsky Pavel - Blažková, Kateřina - Bleša, Dominik - Lecianová Eva:

Predikce výskytu klasových fuzárií na základě sledování tvorby infekčních struktur patogena na kukuřičných posklizňových zbytcích. (Prediction of Fusarium head blight occurence based on the assessment of pathogen infection structures on maize post-harvest residues).

Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 102-105.
PDF


Vlažný, Petr:
Dokážeme lépe využít dusík z organických hnojiv v podzimním období?
Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 106.
PDF


Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
Kvalita pšenice ze sklizně 2021 v ČR.
(Quality of the 2021 Czech wheat harvest).
Obilnářské listy, 29, 2021, 4, 107-111.
PDF