Přihlásit se

Ročník 2021

29/2021/1

Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena  - Jirsa, Ondřej:
Vliv genotypu a intenzity zpracování na obsah nutričně významných látek v mlýnských produktech ze zrna ječmene. (Influence of genotype and processing intensity on the content of utritionally important substances in barley grain mill products).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 3-8.
ISSN: 1212-138X

Svobodová, Ilona - Jergl, Zdeněk:
Vliv termínu aplikace regulátorů růstu na vybrané znaky pšenice ozimé. (The effect of the term of application of growth regulators on selected traits of winter wheat).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 9-13.
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Jergl, Zdeněk:
Vyhodnocení účinnosti fungicidní ochrany proti klasovým fuzáriím v soutěži pěstebních technologií ozimé pšenice 2020. (The evaluation of fungicidal efficacy against scab in spikes (Fusarium spp.) in winter wheat growing technology competition 2020).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 14-20.
ISSN: 1212-138X

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík  - Polišenská, Ivana - Lecianová, Eva:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2020. (Quality of winter wheat varieties in field trial in Kroměříž in 2020).
Obilnářské listy, 29, 2021, 1, 21-28.
ISSN: 1212-138X