Přihlásit se

Projekty s podporou EU

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. realizovala projekty s podporou z prostředků EU:

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003199

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy zemědělský ústav Kroměříž

Cílem projektu byly instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt byl realizován v roce 2023.

Infoplakát - PDF

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013118

Název projektu: Energetické úspory společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Cílem projektu bylo snížení tepelné ztráty administrativní budovy společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Realizací projektu došlo k úspoře energií na vytápění a elektrické energie, úspoře emisí,finanční úspoře a zároveň ke zvýšenému komfortu užívání budovy. V rámci projektu bylo
realizováno zateplení obvodového a střešního pláště, výměna otvorových výplní a instalace fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny. Projekt byl realizován v roce 2020.

Infoplakát - PDF