Přihlásit se

Oddělení poradenství

Pracovníci oddělení poskytují konzultační a poradenské služby v oblasti rostlinné výroby. Farmářům a zemědělským podnikům poskytujeme poradenskou činnost přímo ve výrobních podmínkách, na polích a provozovnách.

Specializovanou poradenskou činností napomáháme farmářům a zemědělským podnikům k řešení a plnění podmínek hospodaření plynoucích z platné legislativy a podmiňujících poskytování dotací. Poskytujeme poradenskou činnost pro správné hospodaření s ohledem na ochranu vod ve zranitelných oblastech.

Navrhujeme řešení problematiky vhodné volby odrůdy, optimálního zakládání a vedení porostů obilnin a dalších plodin, velmi žádanou činností našich poradců je posuzování stavu porostů a doporučení pro správné vedení porostů a provádění jejich ochrany proti plevelům, chorobám a škůdcům při dodržování zásad integrované ochrany rostlin.

Bližší informace o poradenských službách naleznete v sekci Poradenství a služby - Technologické poradenství.

Vedoucí oddělení:

Ing. Drahomír Rygál