Přihlásit se

Pot Barley

"Pot barley" jsou jiné kroupy než jaké znáte doposud

"Pot barley" s vysokým obsahem vlákniny je vyroben ze zrna bezpluchého ječmene jarního AF Cesar, který byl vyšlechtěn v Kroměříži, ve společnosti Agrotest fyto s.r.o. (dceřiná společnost Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o.). AF Cesar je vůbec první a v ČR doposud jedinou odrůdou nesladovnického ječmene pro potravinářské využití s vysokým obsahem beta-glukanů.

Dle schválených zdravotních tvrzení (Nařízení komise EU č. 432/2012) přispívají beta-glukany k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Příznivého účinku se dosáhne příjmem 3g beta-glukanů denně.

"Pot barley" obsahuje v jedné porci (100g výrobku po uvaření) 5,8g beta-glukanů. Od běžných krup se odlišuje nejen vysokým obsahem vlákniny (reprezentované zejména beta-glukany), ale také způsobem zpracování vstupní suroviny. "Pot barley" je vyroben obroušením bezpluchých obilek tak, aby byla dodržena hygienická a spotřebitelká jakost, ale současně byla redukce obalových vrstech co nejnižší.  

"Pot barley" lze doporučit jak běžným spotřebitelům, tak i lidem se specifickými nutričními požadavky.