Přihlásit se

SKORPION

Ozimá pšenice s modrým zabarvením zrna, které způsobují antokyany v aleuronové vrstvě endospermu zrna

SKORPION je středně pozdní až pozdní odrůda, se střední délkou stébla, kvalita zrna na úrovni B. Má vysokou HTS, vysoký obsah bílkovin, vysoký Zelenyho test, vysokou vaznost mouky, nízkou objemovou hmotnost zrna a stabilitu těsta, střední objem pečiva. Tato odrůda je k potravinářskému využití. 

Je méně odolná k vyzimování, padlí travnímu, rzi pšenič né a fuzáriu klasu. Nedoporučuje se pěstovat po horší předplodině. Doporučuje se setí v agrotechnické lhůtě a běžný výsevek. Odrůda vyžaduje ošetření proti poléhání a houbovým chorobám.

Právně chráněná odrůda registrovaná v Rakousku v roce 2011, v Evropském katalogu odrůd zapsána v roce 2012. Modrá barva zrna je způsobena geny pro modrý aleuron. Toto zabarvení se do stalo do pšenice z rozdílných donorů, například z planého druhu Thinopyrum ponticum Podp. nebo z pšenice jednozrnky. Literatura uvádí rovněž zdroj zabarvení z pšenice pocházející z dědictví Ericha von Tschermak-Seysenegg (1871 –1962), jež byla zařazena do samostatného taxonu Triticum aestivum var. tschermakianum Mansf. Z tohoto zdroje pochází i modré zabarvení zrna odrůdy. Podle výsledků z Rakouska má odrůda Skorpion vyšší obsah antokyanů než pšenice s purpurovým perikarpem zrna a mnohokrát vyšší než běžné odrůdy. Modrou barvou zrna se dlouhou dobu zabýval pan Miroslav Škorpík ve VÚRV Praha -Ruzyně, jehož činnost vedla až k vyšlechtění této odrůdy. Modré zabarvení zrna je způsobeno antokyany hlavně v aleuronové vrstvě. Antokyany mají antioxidační účinky, které snižují obsah volných radikálů v tělech konzumentů.

Šlechtitelé:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, www.vurv.cz

Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž - autorský podíl na odrůdě 20 %.

Licenční množitel:

Saatbau Linz, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding, Österreich, www.saatbaulinz.at