Přihlásit se

Ročník 2010

18/2010/1

BERNARDOVÁ, Milena - TVARŮŽEK, Ludvík:
Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin, jejich sledování, diagnostika a doporučení pro případný zásah proti nim.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 3-4.

FILIP, Pavel:
Aktuální situace na trhu s obilovinami.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 5-7

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. I. část - strana 8-22.

BRADOVÁ, Jana - ŠTOČKOVÁ, Lenka:
Průzkum odrůdové čistoty merkantilních vzorků pšenice a ječmene (1997 - 2009).
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 8-11.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel - PROKEŠ, Josef :
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 12-16.

PŘÍHODA, Josef - KREJČÍŘOVÁ, Lucie:
Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2009.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 17-18.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj - SEDLÁČKOVÁ, Irena:
Kvalita pšenice a žita sklizně 2009.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 19-22.

BABUŠKA, Petr:
Novinky společnosti Syngenta pro fungicidní ochranu obilnin.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 23-24.

PORTYCH, Petr:
Jak nejlépe ošetřit obilniny proti plevelům?
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 26-28.

PEZA, Zdeněk:
Jak ušetřit při jarní ochraně ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 18,  1, 2010, s. 29.

ANDR, Jiří:
PROTUGAN 50 EC + ARRAT. Komplexní ošetření 20 ha pšenice ozimé proti plevelům na jaře.
Obilnářské listy, 18, 1, 2010, s. 30.


18/2010/2

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. II. část - strana 35-43.

KREJČÍŘOVÁ, Lucie - SLUKOVÁ Marcela - CAPOUCHOVÁ, Ivana :
Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 35-39.

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - BIOLKOVÁ Michala :
Komplexní hodnocení vybraných mlýnských meziproduktů a výrobků průmyslového mlýna.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 40-43.

DREISEITL, Antonín :
Výzkum populace původce padlí jako nezbytná součást šlechtění ječmene na odolnost.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 44-45.

VÁŇOVÁ, Marie - CHRPOVÁ, Jana - VEŠKRNA, Ondřej :
Virové choroby obilnin a možnosti ochrany proti nim.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 46-53.

VAŠEK, Jiří :
Leander/Bumper. Novinka v boji proti chorobám obilnin.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 54.

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga :
Komplexní vedení porostů obilnin.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 56.

BABUŠKA, Petr :
Technologie ochrany pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 57-59.

CHALÁS, Róbert :
Jaké přípravky volit proti přerůstajícím plevelům v obilninách?
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 60.

BÍLOVSKÝ, Jan – TVARŮŽEK, Ludvík - BERNARDOVÁ, Milena :
Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - fenologická a meteorologická pozorování jako praktické pomůcky ke zdárnému pěstování.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 62-63


18/2010/3

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. III. část - strana 67-71.

FAMĚRA, Oldřich – RILJÁKOVÁ, Božena – HÁLOVÁ, Ilona – ERHARTOVÁ, Daniela:
Tvrdost zrna pšenice jako ukazatel charakteristiky.
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 67-71.

VACULOVÁ, Kateřina – JIRSA, Ondřej – MARTINEK, Petr – BALOUNOVÁ, Marta:
Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 71-77.

VÁŇOVÁ, Marie – KLEMOVÁ, Zuzana – SPITZEROVÁ, Dagmar – BENADA, Jaroslav:
Mazlavá a zakrská sněť na ozimé pšenici
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 77-82.

STŘALKOVÁ, Radomíra – KROFTA, Stanislav – PODEŠVOVÁ, Jitka – LECIANOVÁ, Eva:
Vliv hnojení dusíkem na redox potenciál v ornici při pěstování pšenice a ječmene v konvenčním systému hospodaření
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 82-85.

JŮZA, Lubor :
Corello je lepší než Treflan !!
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 86.


18/2010/4

KLEMOVÁ, Zuzana - SVAČINOVÁ, Ivana - KLEM, Karel - JAGOŠOVÁ, Lenka - MATUŠINSKY, Pavel:
Chundelka metlice s rezistencí k inhibitorům ALS – příčiny selekce rezistentních populací.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 91-95.

NESVADBA, Zdeněk - HORÁČKOVÁ, Simona – TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana:
Vliv inokulace houbou Fusarium culmorum na obsah deoxynivalenolu a výnosové znaky u dihaploidních linií jarního ječmene.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 96-99

SPÁČILOVÁ, Václava - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana:
Diagnostika kvality postřiku pomocí fluorescence chlorofylu.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 100-103.

VALTÝNIOVÁ, Soňa – KŘEN, Jan – MÍŠA, Petr:
Hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce - porovnání metod.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 103-107.

DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard – PODEŠVOVÁ, Jitka - BRTNICKÝ, Martin:
Dopady různých způsobů hospodaření na kvalitu černozemních půd.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 107-110.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj:
Potravinářská kvalita žitného zrna.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 110-112

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina:
Hodnocení nových přírůstků kolekce genetických zdrojů ječmene jarního.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 113-117.

TVARŮŽEK, Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta - SPÁČILOVÁ, Václava - HORÁČKOVÁ, Simona – BÍLOVSKÝ, Jan:
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120.

BÍLOVSKÝ, Jan - HORÁČKOVÁ, Simona - MATUŠINSKY, Pavel - SPÁČILOVÁ, Václava - TVARŮŽEK, Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta – SPITZEROVÁ, Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128.