Přihlásit se

Ceník služeb knihovny

Ceník poplatků a placených služeb pro externí uživatele knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.

Registrace čtenářů/uživatelů knihovny:

  Plná cena studenti důchodci
Registrace na 1 rok pro jednotlivce 150 Kč 100 Kč 100 Kč
Registrace na 1 rok pro firmu              200 Kč    

Výpůjční služby:

  Plná cena studenti důchodci
Jednorázová vypůjčka bez registrace 70 Kč 50 Kč 50 Kč

Kopírovací služby:

  Plná cena studenti důchodci
Kopie A4 jednostranná 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč
Kopie A4 oboustanná 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč
Kopie A3 jednostranná 3,50 Kč 3,50 Kč 3,50 Kč
Kopie A3 oboustranná                         4,50 Kč 4,50 Kč 4,50 Kč

Rešeršníslužby jednorázové:

  Plná cena studenti důchodci
KP-win                                                 80 Kč 40 Kč 40 Kč
CD 10 Kč 10 Kč 10 Kč
Tisk jedné strany A4 2,50 Kč 2,50 Kč 2,50 Kč

Upomínky nevrácených výpůjček (pro externí čtenáře):

První upomínka 20 Kč
Druhá upomínka 30 Kč
Třetí upomínka 50 Kč

Poštovné a balné pro MVS a externí čtenáře:

Poštovné dle váhy a platných tarifů  
Minimální balné 20 Kč

Poškození dokumentu - finanční náhrada výloh spojených s opravou dokumentu a jeho uvedením do původního stavu

Ztráta dokumentu - náhrada stejným výtiskem, kopíí nebo peněžní náhrada ve výši ceny na trhu v době ztráty