Přihlásit se

Ročník 2020

28/2020/1                          

Tvarůžek, Ludvík - Vrbíček, Roman - Jergl, Zdeněk - Hambálková, Markéta - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana:
Rok v epicentru kalamitního výskytu hrabošů – jak jsme se poučili? (One year in the epicenter of field vole calamity occurrence are we more skilled?).
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 3-9.

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan - Matušinsky, Pavel:
Výsledky pětiletého sledování vývoje rezistence blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus F.) k lambda-cyhalothrinu, etofenproxu, chlorpyrifos-ethylu a thiaclopridu. (The results of five year monitoring of pollen beetle (Brassicogethes aeneus F.) resistance to lambda-cyhalothrin, etofenprox, chlorpyrifos-ethyl and thiacloprid).
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 10-15.

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Jergl, Zdeněk:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2019 Wheat grain quality in Kroměříž variety trial 2019.
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 16-22.

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin v Kroměříži z pohledu vývoje vybraných parametrů v letech 2014-2019.
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 22-23.
 

28/2020/2

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Jergl, Zdeněk:
Soutěž technologií pěstování Kroměříž 2019: Kvalita zrna pšenice ve srovnání s výsledky sklizně ČR. (Competition of Crop Management Practices Kroměříž 2019: Quality of harvested wheat grain in comparison with the harvest results of the Czech Republic).
Obilnářské listy, 28, 2020, 2, 27-32.
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Jirsa, Ondřej - Hledík, Pavel:
Je možná adaptace jarního ječmene na klimatické změny? (Is it possible to adapt spring barley to climate change?).
Obilnářské listy, 28, 2020, 2, 32-37.
ISSN: 1212-138X

Hnilička, František - Martinek, Petr - Hniličková, Helena:
Zvyšování výnosu pšenice a hodnocení bilance energie s využitím spalné kalorimetrie.
Obilnářské listy, 28, 2020, 2, 38-42.
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
Stručné představení indikátorů databáze Scopus s využitím portálu Scimago Journal & Country Rank (Scimagojr). I. Hodnocení časopisů pomocí Journal Rankings na příkladu časopisu Plant Protection Science. (Brief Introduction of Scopus Database Indicators Using the Scimago Journal & Country Rank Portal (Scimagojr). I. Journals Evaluation through Journal Rankings on Example of Plant Protection Science)
Obilnářské listy, 28, 2020, 2, 43-47.
ISSN: 1212-138X

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií 2020 ve výsledkových přehledech.
Obilnářské listy, 28, 2020, 2, 47-48.
ISSN: 1212-138X

 

28/2020/3-4

Tvarůžek, Ludvík - Bezegová, Edita - Ghrous, Nadir - Roux, Morgan - Růžková, Simona - Bleša, Dominik - Štětina, František:
Optimalizace dávek fungicidů v ozimé pšenici při využití senzoru a mobilní aplikace HYGO.
Obilnářské listy, 28, 2020, 3-4, 51-57.

 

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Hambálková, Markéta - Lecianová, Eva:
Výsledky hodnocení výskytu houbových chorob v kolekci odrůd ozimé pšenice ve vegetačním ročníku 2019/ 2020 na lokalitě Kroměříž.
Obilnářské listy, 28, 2020, 3-4, 57-64.


Hniličková, Helena - Kraus, Kamil - Bezdíčková, Alena - Martinek, Petr - Hnilička, František:
Aplikace biostimulačních přípravků u pšenice ozimé.
Obilnářské listy, 28, 2020, 3-4, 65-69.


Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií 2020 ve výsledkových přehledech II. část: Vyhodnocení kvality pšenice ozimé.
Obilnářské listy, 28, 2020, 3-4, 70-76.