Přihlásit se

Ročník 2020

28/2020/1                          

Tvarůžek, Ludvík - Vrbíček, Roman - Jergl, Zdeněk - Hambálková, Markéta - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana:
Rok v epicentru kalamitního výskytu hrabošů – jak jsme se poučili? (One year in the epicenter of field vole calamity occurrence are we more skilled?).
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 3-9.

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan - Matušinsky, Pavel:
Výsledky pětiletého sledování vývoje rezistence blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus F.) k lambda-cyhalothrinu, etofenproxu, chlorpyrifos-ethylu a thiaclopridu. (The results of five year monitoring of pollen beetle (Brassicogethes aeneus F.) resistance to lambda-cyhalothrin, etofenprox, chlorpyrifos-ethyl and thiacloprid).
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 10-15.

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Jergl, Zdeněk:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2019 Wheat grain quality in Kroměříž variety trial 2019.
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 16-22.

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin v Kroměříži z pohledu vývoje vybraných parametrů v letech 2014-2019.
Obilnářské listy, 28, 2020, 1, 22-23.