Přihlásit se

Školení pro práci s POR

Upozornění:

Vzhledem k nastalé situaci nouzového stavu, kterým vláda omezuje pořádání hromadných akcí, nejsou kurzy pořádány.

ÚKZÚZ sděluje:

„Na osvědčení, jehož platnost končí v době vládou vyhlášeného nouzového stavu, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna podmínka přihlášení u příslušného vzdělávacího subjektu na jimi pořádaný kurz (pro stupeň I. II, a III) a podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení (pouze II. a III. stupeň) a to před uplynutím doby jeho platnosti. Žádost se zasílá na nejbližší pracoviště ÚKZÚZ pouze ELEKTRONICKY (bez kolku, který doložíte u zkoušky).“

Termíny školení pro I., II. a III. stupeň doplňující: 4.11.2020 (I. a II.), 11.11.2020 (I. a II.), 18.11.2020 (I., II. a III.), 2.12.2020 (I. a II.).

Termíny školení pro I., II. a III. stupeň základní: nebyl námi do konce roku vypsán žádný termín.

Samotné kurzy a zkoušky měly proběhnout ve lhůtě do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu. Dle sdělení ÚKZÚZ ze dne 12.4.2021 (zde) je lhůta prodloužena do 31.12.2021.

Osoby se mohou přihlásit na dané termíny na e-mail: hambalkova@vukrom.cz nebo na tel. 573 317 193 - Hambálková Markéta (přihlášením na termín automaticky vyplníme žádost o prodloužení platnosti – pro stupeň II. a III., který zasíláme na ÚKZÚZ v Kroměříži Ing. Petra Hudcová).


Vzdělávací zařízení Agrotest fyto s.r.o. vzniklo v roce 2013 a jeho současné pověření Ministerstvem zemědělství České republiky je platné do 15. listopadu 2021.

Zajišťujeme základní kurzy a doplňující školení všech tří stupňů odborné způsobilosti pro práci s přípravky pro ochranu rostlin ve spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, na jejichž  webových stránkách je přehled způsobu získání osvědčení a další informace.

Akreditované a autorizované subjekty pro konání odborných kurzů k ochraně rostlin:

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Termíny jednotlivých kurzů a školení je pravidelně zveřejňován na stránkách ÚKZÚZ a našich na stánkách Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži.

Seznam školení (stránky ÚKZÚZ):

Bližší informace: Ing. Markéta Hambálková (e-mail: hambalkova@vukrom.cz ,tel. 573 317 193)