Přihlásit se

Školení pro práci s POR

Vzdělávací zařízení AGROTEST FYTO, s.r.o. pořádá základní kurzy a doplňující školení odborné způsobilosti pro nakládání přípravky na ochranu rostlin pro rok 2021.

Základní školení pro stupeň I. – 12 hodin, II. – 15 hodin, III. – 18 hodin pro získání osvědčení odborné způsobilosti a doplňující 8 hodinové školení I. - II. a III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti, budou probíhat v budově Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, Kroměříž, 767 01 v termínech:

Aktuální termíny pro rok 2022:

Začátek kurzu vždy od 8:00 hod. s polední přestávkou (občerstvení zajištěno).

Školit bude pracovník ÚKZÚZ a KHS.

Cena základního kurzu 2100,- Kč a cena doplňující školení 1200,- Kč včetně DPH. Kurzovné uhraďte na účet 27-1497000237/0100, jako variabilní symbol použijte Vaše IČ. V případě, že nebude kurzovné uhrazeno před datem konání (2-3 dny převod bankou), uhradí účastník v hotovosti v den kurzu.

Osvědčení I. stupně po ukončení kurzu vydá Agrotest fyto, s.r.o. s platností na 3 roky. Pro stupně II. a III. bude vydáno potvrzení o absolvování školení.

Organizační pokyny:

Přihlášky vyplňujte na stránkách www.vukrom.cz, viz odkazy za jednotlivými termíny školení. Pro vydání osvědčení je nutné vyplnit všechny kolonky.

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Hambálková (hambalkova@vukrom.cz, tel: 573 317 193)

 

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání mimořádných opatření v ČR

Zpráva ÚKZÚZ ze dne 1.12.2021

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, kdy zůstávají v platnosti mimořádná opatření*, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení.

Podmínkou pro osvědčení II. nebo III. stupně je podaná žádost u ÚKZÚZ o prodloužení platnosti osvědčení před uplynutím doby jeho platnosti. U držitelů osvědčení I. stupně postačuje k prodloužení podání přihlášky na kurz do vzdělávacího zařízení.

V případě, kdy je zapotřebí k výkonu povolání či podnikatelské činnosti osvědčení o odborné způsobilosti a žadatel dosud není držitelem žádného osvědčení, bude po dobu vyhlášeného stavu pandemické situace akceptováno na místo osvědčení podání přihlášky do vzdělávacího zařízení k jeho získání.

Samotné kurzy a zkoušky, které nemohly proběhnout v době pandemické pohotovosti, budou realizovány ve lhůtě do 31.03.2022, přičemž tato lhůta může být adekvátně upravena dle délky trvání mimořádných opatření.

* Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

 


Vzdělávací zařízení Agrotest fyto s.r.o. vzniklo v roce 2013 a jeho současné pověření Ministerstvem zemědělství České republiky je platné do 20. října 2025.

Zajišťujeme základní kurzy a doplňující školení všech tří stupňů odborné způsobilosti pro práci s přípravky pro ochranu rostlin ve spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, na jejichž  webových stránkách je přehled způsobu získání osvědčení a další informace.

Akreditované a autorizované subjekty pro konání odborných kurzů k ochraně rostlin:

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Termíny jednotlivých kurzů a školení je pravidelně zveřejňován na stránkách ÚKZÚZ a našich na stánkách Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži.

Seznam školení (stránky ÚKZÚZ):

Bližší informace: Ing. Markéta Hambálková (e-mail: hambalkova@vukrom.cz ,tel. 573 317 193)