Přihlásit se

Školení pro práci s POR

Vzdělávací zařízení Agrotest fyto s.r.o. vzniklo v roce 2013 a jeho současné pověření Ministerstvem zemědělství České republiky je platné do 15. listopadu 2021.

Zajišťujeme základní kurzy a doplňující školení všech tří stupňů odborné způsobilosti pro práci s přípravky pro ochranu rostlin ve spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, na jejichž  webových stránkách je přehled způsobu získání osvědčení a další informace.

Akreditované a autorizované subjekty pro konání odborných kurzů k ochraně rostlin:

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Tabulka k získání jednotlivých stupňů odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Termíny jednotlivých kurzů a školení je pravidelně zveřejňován na stránkách ÚKZÚZ a našich na stánkách Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži.

Seznam školení (stránky ÚKZÚZ):

Aktuální kurzy pořádané v našem ústavu:

  • 12. 11. - 13. 11. 2018: Základní dvoudenní kurz pro získání osvědčení odborné způsobilosti I. a II. stupně (rozsah 12 a 15 hodin); doplňující školení I., II. a III. stupně (8 hodin)
  • 3. 12. - 4. 12. 2018: Základní dvoudenní kurz pro získání osvědčení odborné způsobilosti I. a II. stupně (rozsah 12 a 15 hodin); doplňující školení I., II. a III. stupně (8 hodin)

Začátek kurzu vždy v 8:00 hodin, občerstvení a oběd budou zajištěny.

Registrace:

 

Bližší informace: Ing. Markéta Hambálková (e-mail: hambalkova@vukrom.cz ,tel. 573 317 193)