Přihlásit se

Školení pro práci s POR

Vzdělávací zařízení AGROTEST FYTO, s.r.o. pořádá základní kurzy a doplňující školení odborné způsobilosti pro nakládání přípravky na ochranu rostlin pro rok 2021.

Základní školení pro stupeň I. – 12 hodin, II. – 15 hodin, III. – 18 hodin pro získání osvědčení odborné způsobilosti a doplňující 8 hodinové školení I. - II. a III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti, budou probíhat v budově Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, Kroměříž, 767 01 v termínech:

  • 10. 11. 2021 až 11. 11. 2021 – základní školení I. a II. a III. stupně - přihlášení 
  • 10. 11. 2021 - doplňující školení I. - II. a III. stupně - přihlášení

Začátek kurzu vždy od 8:00 hod. s polední přestávkou (občerstvení zajištěno).

Školit bude pracovník ÚKZÚZ a KHS.

Cena základního kurzu 1900,- Kč a cena doplňující školení 1000,- Kč včetně DPH. Kurzovné uhraďte na účet 27-1497000237/0100, jako variabilní symbol použijte Vaše IČ. V případě, že nebude kurzovné uhrazeno před datem konání (2-3 dny převod bankou), uhradí účastník v hotovosti v den kurzu.

Osvědčení I. stupně po ukončení kurzu vydá Agrotest fyto, s.r.o. s platností na 3 roky. Pro stupně II. a III. bude vydáno potvrzení o absolvování školení.

Organizační pokyny:

Přihlášky vyplňujte na stránkách www.vukrom.cz, viz odkazy za jednotlivými termíny školení. Pro vydání osvědčení je nutné vyplnit všechny kolonky.

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Hambálková (hambalkova@vukrom.cz, tel: 573 317 193)


Vzdělávací zařízení Agrotest fyto s.r.o. vzniklo v roce 2013 a jeho současné pověření Ministerstvem zemědělství České republiky je platné do 15. listopadu 2021.

Zajišťujeme základní kurzy a doplňující školení všech tří stupňů odborné způsobilosti pro práci s přípravky pro ochranu rostlin ve spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, na jejichž  webových stránkách je přehled způsobu získání osvědčení a další informace.

Akreditované a autorizované subjekty pro konání odborných kurzů k ochraně rostlin:

Přehled způsobů získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky:

Termíny jednotlivých kurzů a školení je pravidelně zveřejňován na stránkách ÚKZÚZ a našich na stánkách Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži.

Seznam školení (stránky ÚKZÚZ):

Bližší informace: Ing. Markéta Hambálková (e-mail: hambalkova@vukrom.cz ,tel. 573 317 193)