Přihlásit se

Ročník 2007

15/2007/1

PALÍK, Slavoj
Slovo úvodem.
(Introductory article)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 1-2

MÜLLER, Oldřich
Nové odrůdy ozimé a jarní pšenice registrované v roce 2006.
(New cultivars of winter and spring wheat registered in 2006)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.2, 4-5

SPÁČILOVÁ, Václava
Hodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob jabloní.
(Evaluation of the weather course in 2006 related to the occurrence of apple-tree diseases)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 6-7

PEZA, Zdeněk
Herbicidní ochrana a výživa ječmene - novinky v nabídce.
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 8-9

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŽEK, Ludvík
Fuzáriové mykotoxiny v ovsu.
(Fusarium mycotoxins in oats)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 9-11

ŠIPEK, Jozef
KANTOR - přípravek časně jarního odplevelení obilnin
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 13

WEYDA, František
Mikrosvět a jeho zobrazení.
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 14-19

SUCHÁNEK, Josef
Ochrana proti ovsu hluchému v obilninách.
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 20

MILOTOVÁ, Jarmila
Nově registrované odrůdy jarního ječmene v pokusech genetických zdrojů v roce 2006.
(Newly registered cultivars of spring barley in trials of genetic resources in 2006)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s. 21-23


15/2007/2

VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona
Neškrobové polysacharidy v zrně pšenice ozimé.
(Non-starch polysaccharides in winter wheat grain /regarding not only nutrition of farm animals/)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 25-31

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Obsah minerálního dusíku v půdě a vývoj rostlin v předjaří roku 2007.
(Mineral nitrogen content in soil and plant development in early spring 2007)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 32-36

SPITZER, Tomáš
Ochrana řepky proti škodlivým činitelům na jaře.
(Control of harmful organisms in oilseed rape in spring)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 37-38

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Odrůdové aspekty kvality potravinářské pšenice sklizně 2006.
(Cultivar aspects of bread wheat quality from the 2006 harvest)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 40-43

SOMMER, Pavel - KOPECKÝ, Petr
ACANTO a TALIUS - zařazení do systému fungicidní ochrany obilnin.
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 44-46

SIKORA, Karel
Mák - láká svou finanční realizací, ale žádá si správně zvládnutou technologii pěstování.
(Poppy attracts by its financial realization, but requires a sound crop management practice)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 47

SUCHÁNEK, Josef
Řešení ovsa hluchého v obilninách.
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 48

VOKŘÁL, Michal
AXIAL - nový standard hubení chundelky metlice a ovsa hluchého v obilninách.
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s. 49-51


15/2007/3

BAJEROVÁ, Eva
Gaeumannomyces graminis - černání pat stébel.
(Gaeumannomyces graminis - take-all)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 53-57

POLIŠENSKÁ, Ivana
Kontaminanty v obilovinách - novinky v legislativě.
(Contaminants in cereals - novelties in legislation)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 58-60

BABUŠKA, Petr
Cyperkill 25 EC - efektivní řešení hubení nejvýznamnějších škůdců obilovin a řepky.
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 60

SPÁČILOVÁ, Václava
Vyhodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob révy vinné.
(Evaluation of the weather course in 2006 in relation to disease occurrence in vine)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 62-63

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Jitka - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka
Jaro přichází dřív, léto se prodlužuje.
(The spring comes earlier, the summer becomes longer)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 66-67

ORT, Petr
Fuzariózy - nebezpečné choroby obilnin.
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 68-69

KOPRNA, Radoslav - MACHÁČKOVÁ, Ivana
Odrůdový program sdružení Česká řepka.
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 71-72

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Změny nitrifikační aktivity půdy v ornici a podorničí v 9-ti honném osevním postupu s obilninami.
(Changes in soil nitrification activity in topsoil and subsoil in a 9-course crop rotation with cereals)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 73-74

TVARŮŽEK, Ludvík
Letošní zdravotní stav porostů obilnin a vybrané výsledky fungicidních pokusů roku 2006.
(This year health state of cereal stands and chosen results of fungicide experiments in 2006)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 75-78

MATUŠINSKY, Pavel
Konvenční a ekologické pěstební systémy z hlediska ochrany rostlin.
(Conventional and organic cropping systems regarding plant protection)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s. 78-79


15/2007/4

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice.
(Evaluation of the effects of cultivar, cropping practice and year on wheat quality)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s. 81-87

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva - ŠABATA, Jiří
Dynamika minerálního dusíku a potenciální nitrifikace v průběhu vegetačního období 2007.
(Mineral nitrogen dynamics and potential nitrification during the growing season 2007)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s. 87-91

SPITZEROVÁ, Dagmar - KLEM, Karel
Význam pěstitelských faktorů a průběhu počasí pro rozvoj listových skvrnitostí u ozimé pšenice.
(The importance of cropping factors and weather course on the development of leaf blotches on winter wheat)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s. 92-96

BROM, Milan - ŠTĚRBA, Bohumil
Podzimní ošetření ozimých obilnin proti plevelům.
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s. 98-99

SOUČEK, Antonín - POSPÍŠIL, Antonín
Nové formy využití informací a programů v zemědělství.
(New forms of information and program use in agriculture)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.100

SOUČEK, Antonín - KLAPKA, Jan - VACEK, Pavel - POSPÍŠIL, Antonín
PORADEX - zajímavá pomůcka pro manažery.
(PORADEX - an interesting aid for managers)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.101-103