Přihlásit se

Endofytické mikroorganismy pro ekologizaci moderního zemědělství

Projekt č.: QL24010008

Doba řešení: 1.3.2024 – 31.12.2028

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posouzení interakce symbiotických mikroorganismů s rostlinami v podmínkách biotického a abiotického stresu, v kontextu zachování udržitelného zemědělství s důrazem na ekologizaci zemědělství prostřednictvím redukce spotřeby přípravků na ochranu rostlin. Zkoumání těchto interakcí bude probíhat pomocí molekulárních technik a pomocí fenotypování ječmene jarního jako jedné ze strategických surovin České republiky.

Dalším cílem projektu je rozvoj druhového spektra používaných endofytů a optimalizace jejich praktické introdukce pomocí specifických nosičů s ohledem na kvalitu půdního prostředí a zvýšenou sekvestraci uhlíku.

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; AIVOTEC s.r.o.

Odpovědný řešitel:

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D., Agrotest fyto, s.r.o.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Zpět na seznam článků