Přihlásit se

Historie společnosti

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž a rozvíjí tradici zemědělského výzkumu v Kroměříži s jejím počátkem od roku 1951.

Dne 29. 5. 1992 založilo 18 společníků, tehdejších zaměstnanců Výzkumného ústavu obilnářského, společnost  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. (zápis do Obchodního rejstříku dne 10. 7. 1992). Samostatná podnikatelská činnost nové společnosti byla rozvíjena od 1. 4. 1993 prováděním poradenské činnosti.

K 1. 9. 1994 privatizovala společnost s obchodní firmou Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. část majetku státního podniku Oseva - Výzkumný  ústav obilnářský Kroměříž a nadále rozvíjí výzkumnou, šlechtitelskou, zkušebnickou a poradenskou činnost v oboru. 

Se záměrem vytvořit lepší předpoklady pro naplňování základních cílů své činnosti založila dceřiné společnosti Agrotest fyto, s.r.o. a Agrotrial, s.r.o. Jednotlivé společnosti se specializují na řešení delegované činnosti a tvoří společenství s uceleným a jednotným systémem řízení.

Společnost  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je zaměřena na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování poradenství a zajišťování infrastruktury a služeb.

Agrotest fyto, s.r.o. je specializovanou vědeckovýzkumnou a zkušebnickou organizací, splňuje podmínky pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací podle platné české legislativy a naplňuje definici „organizace pro výzkum a šíření znalostí podle nařízení Evropské komise (EU č. 651/2014).

Agrotrial, s.r.o. se zabývá zemědělskou prvovýrobou a servisní činností pro výzkum, šlechtění, zkušebnictví a pokusnictví 

Historie společnosti podrobněji: