Přihlásit se

Ročník 2001

9/2001/1

Metodiky pěstování luskovin, vybraných olejnin a technických plodin - Kolektiv autorů: Agritec, s.r.o. Šumperk

Rámcová metodika pěstební technologie hrachu.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 2-4

Rámcová metodika pěstební technologie hrachu dřeňového.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 4-5

Rámcová metodika pěstební technologie bobu koňského.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 5-6

Hýbl, Miroslav - Hochman, Miroslav - Ondřej, Michal - Odstrčilová, Lenka - Šmirous, Prokop - Bubeník, Josef:
Pěstování lupiny bílé na semeno v podmínkách České republiky.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 6-9

Rámcová metodika pěstební technologie sóji.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 10

Hlavní zásady pro pěstování fazolu obecného.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 11-12

Hlavní zásady pro pěstování čočky jedlé.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 13-14

Rámcová metodika pěstební technologie konopí setého.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 14-15

Rámcová metodika pěstební technologie přadného lnu.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 16

Rámcová metodika pěstební technologie olejného lnu.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 17-18

Rámcová metodika pěstební technologie lupiny žluté.
Obilnářské listy, 9, 2001, 1, 18-19


9/2001/2

Palík, Slavoj:
50 let zemědělského výzkumu v Kroměříži
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 21-23

Portych, Petr:
Rozdíly v intenzifikaci pěstování obilnin mezi Českou republikou a zeměmi Evropské unie
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 26-27

Spitzer, Tomáš:
Použití Gallantu Super v ozimé řepce na jaře proti trávovitým plevelům a výdrolu
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 28

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM usnadňuje práci a rozhodování
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 29-36

Tvarůžek, Ludvík:
Monitoring výskytu druhů rodů Fuzárium a Microdochium, patogenních pro pšenici ozimou na území České republiky. Fuzária jako součást komplexu chorob pat stébel.
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 37

Špunar, Jaroslav - Špunarová, Marie - Vaculová, Kateřina:
Analýza šlechtění a pěstování ozimého ječmene v letech 1975-2000
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, 41-43


9/2001/3

Tvarůžek, Ludvík:
Napadení odrůd ozimé pšenice houbovými chorobami v roce 2000
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, 45-46

Tvarůžek, Ludvík:
Pokus s použitím fungicidů v ozimé pšenici při podzimní aplikaci
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, 48

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM - ekonomika, tiskové sestavy, informace
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, 49-56

Tvarůžek, Ludvík:
Pokus s použitím fungicidů proti listovým chorobám pšenice po dobré předplodině
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, 57

Benada, Jaroslav - Tvarůžek, Ludvík:
Výskyt larev much a viróz u porostů ozimých obilnin na jaře roku 2001
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, 62


9/2001/4

Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní konference opět v Kroměříži
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, 65-68

Váňová, Marie:
Výskyt škodlivých činitelů ve vegetačním roce 2000/2001
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, 69-72

Kroftová, Věra:
Využívejte výsledky informačních projektů Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, 73-80

Střalková, Radomíra - Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Podešvová, Jitka:
Biologická aktivita půdy; Vybrané kapitoly z metodiky
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, 81-84

Hubík, Květoslav:
Technologická jakost zrna potravinářské pšenice - sedimentační test
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, 85-86


9/2001/5

Nesvadba, Zdeněk - Špunar, Jaroslav:
Srovnání pěstební technologie 2-řadých a 6-řadých ozimých ječmenů při základní a zvýšené intenzitě na lokalitě Kroměříž v ročníku 2000-2001
Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 89-92

Cvingráf, Josef:
Část obilnin je vhodné ošetřit proti plevelům již na podzim
Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 93

Fišer, František:
Jak hubit dvouděložné plevele v porostech ozimých obilnin
Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 94-95

Jorgensen, L.N. - Henriksen, K.E.:
Ochrana proti listovým chorobám u různých odrůd ozimé pšenice pomocí prahových hodnot a vhodného dávkování (Control of leaf diseases in different winter wheat varieties using thresholds and appropriate dosages).
Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 96-101

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Fyzikální charakteristiky půdy : Vybrané kapitoly z metodiky
Obilnářské listy, 9, 2001, 5, 101-104


9/2001/6

Spitzer, Tomáš:
Choroby máku v roce 2001
Obilnářské listy, 9, 2001, 6, 105-107

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Půdní humus
Obilnářské listy, 9, 2001, 6, 108-110, 119

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM - otázky a odpovědi. Část 1. (1-23)
Obilnářské listy, 9, 2001, 6, 111-118

Hubík, Květoslav:
Technologická jakost zrna pšenice ze sklizně ročníku 2001
Obilnářské listy, 9, 2001, 6, 120-122

Minaříková, Věra - Mařík, Pavel:
Ramulariová skvrnitost na ječmeni
Obilnářské listy, 9, 2001, 6, 122-124