Přihlásit se

Jsme dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství.

Naším hlavním zaměřením je:

V rámci výzkumné činnosti se společnost Agrotest fyto, s.r.o.podílela v letech 2019 - 2022 na řešení projektu Národního centra kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin (více informací o projektu viz Samostatné webové stránky centra).