Přihlásit se

Základní a doplňující kurz pro získání osvědčení odborné způsobilosti I., II. a III. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Místo konání akce: budova Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, Kroměříž
Typ akce: Kurz odborné způsobilosti pro nakládaní s přípravky na ochranu rostlin
Cena za osobu: 2 100,- Kč vč. DPH
Termín konání akce: 01.03.2022 od 8:00 – 02.03.2022 do 15:30

Ceník kurzů:

  • Základní kurz I., II. stupně: 2100 Kč včetně DPH
  • Doplňující kurz I.,II. a III. stupně: 1200 Kč včetně DPH

Základní školení pro stupeň I. – 12 hodin, II. – 15 hodin a doplňující I.,II. a III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti.

Školit budou pracovníci ÚKZÚZ a KHS. Po ukončení kurzu bude vydáno Osvědčení I. stupně s platností na 3 roky.

Upozornění - reakce na aktuální epidemickou situaci.

V návaznosti na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví si vás dovolujeme informovat o podmínkách, za kterých je umožněno účastnit se našich prezenčních vzdělávacích akcích:

  • Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
  • Účastníci jsou povinni prokazovat bezinfekčnost
  • Dokončené očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů od druhé dávky)
  • Prodělané onemocnění COVID-19 (maximálně 180 dnů)
  • Antigenní test na místě před vstupem do místnosti, případně vytištěné potvrzení testu od zaměstnavatele ne starší 24 hodin
  • Vytištěné potvrzení PCR testu ne starší 72 hodin

Výjimku z očkování mají osoby po první dávce očkování (nebo pokud neuplynulo 14 dní od druhé dávky) a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou (informace o této skutečnosti musí být zavedena v registru ISIN). U těchto osob je možné účastnit se hromadné akce po absolvování PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin.

Výše uvedené skutečnosti musíme kontrolovat a účastníci prokazovat při příchodu na školení, jinak jim bohužel nemůžeme umožnit vstup. Tato povinnost pro nás i účastníky vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

 Podmínky pro účast se mohou změnit dle aktuálních vládních opatření, na změnu budeme informovat emailem a budou viditelné na stránkách vukrom.cz v sekci školení pro práci s POR.

Údaje pro platbu převodem:

  • č. ú.: 27-1497000237/0100, jako variabilní symbol použijte Vaše IČ

» zpět na kalendář akcí

Je nám líto, již jsou všechny volné kapacity obsazeny.