Přihlásit se

Ročník 1993

1/1993/1

Tvarůžek, Ludvík:
Úvodem...
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 1
ISSN: 1212-138X

Onderka, Miroslav:
Odrůdy sladovnického ječmene v pěstitelské praxi
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 2
ISSN: 1212-138X

Přehled vědeckých a odborných publikací doc. Ing. Dr. Jaroslava Benady
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 4
ISSN: 1212-138X

Špunarová, Marie - Vaculová, Kateřina:
Kroměřížské odrůdy a novošlechtění ječmene jarního
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 5
ISSN: 1212-138X

Damborský, František:
Význam kukuřice a čejčských hybridů v našem obilnářství
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 5-6
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard:
K současné zásobě a výhledu obsahu půdního minerálního dusíku
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 7
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
Využití polní odolnosti obilnin při chemické ochraně proti chorobám
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 8
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie:
Choroby a plevele v jarním ječmeni
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 9-10
ISSN: 1212-138X

Blahopřejeme. Dne 13. března se dožil doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc. 65 let
Obilnářské listy, 1, 1993, 1, 10
ISSN: 1212-138X


1/1993/2

Benada, Jaroslav:
Stéblolam na obilninách
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 1-2
ISSN: 1212-138X

Brückner, František:
Jaké jsou možnosti efektivního šlechtění jarního ječmene
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 2-3
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
K potřebám studia populací houbových chorob obilnin
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 4
ISSN: 1212-138X

Minaříková, Věra:
Problematika hnědých skvrnitostí na jarním ječmeni
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 5
ISSN: 1212-138X

Longauerová, Johana:
Ochrana kukurice proti burinám najnovšími herbicídmi
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 6-8
ISSN: 1212-138X

Onderka, Miroslav:
Co ovlivňuje kvalitu sladovnického ječmene během vegetace
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 8
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard:
Zásoba vody a minerálního dusíku pod porosty obilnin v dubnu
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 9
ISSN: 1212-138X

Flašarová, Marie:
Výsledky pokusu s aplikací regulátoru růstu MELATRANU u jarního ječmene
Obilnářské listy, 1, 1993, 2, 10
ISSN: 1212-138X


1/1993/3

Špunar, Jaroslav – Oborný, Jaroslav:
Odrůdová skladba ozimého ječmene a její perspektivy.
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 1-2
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra:
Zásoba vody a metabolizmus půdního dusíku pod porosty obilovin.
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 2-3
ISSN: 1212-138X

Chloupek, Oldřich:
Odrůdy vojtěšky a jejich pěstování.
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 4
ISSN: 1212-138X

Bartoška, Josef:
Možnosti hubení plevelů v ozimé řepce.
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 6-7
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
Nabídka informací z obilnářské literatury. Představujeme Vám informační systém CDS/ISIS
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 8
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan:
Produkce obilovin a olejnin v zemích Evropského společenství
Obilnářské listy, 1, 1993, 3, 10-11
ISSN: 1212-138X


1/1993/4

Kryštof, Zdeněk:
Odrůdy pšenice pro podzimní výsev.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 1-2
ISSN: 1212-138X

Bartoš, Pavel - Hanušová, Renata - Stuchlíková, Eva:
Zdravotní stav ozimé pšenice z hlediska rzí a padlí travního.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 3
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
Zdravotní stav ozimé pšenice z hlediska braničnatky plevové a klasových fuzárií.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 4
ISSN: 1212-138X

Hanišová, Alena:
Význam a perspektivy šlechtění pšenice v České republice.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 5
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie:
K podzimnímu zakládání porostů obilnin.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 6
ISSN: 1212-138X

Vaněk, Václav:
Význam hnojení v současném zemědělství.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 8-9
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan:
Zásady zakládání porostů ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 10-11
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra:
Výnosy obilovin a aktivita mikrobních půdních společenstev.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 12
ISSN: 1212-138X

Macháň, František:
Nové pohledy na význam a uplatnění ovsa.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 13,16.
ISSN: 1212-138X

Nabídka informací z databáze CDS/ISIS VÚO Kroměříž.
Obilnářské listy, 1, 1993, 4, 14
ISSN: 1212-138X


1/1993/5

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga:
Zdravé a nemocné půdy.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 1-3
ISSN: 1212-138X

Stoklasová, Dana:
Sladovnický ječmen - kvalita.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 4-5
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan:
Rozdíly v pěstebních opatřeních západoevropských pěstebních systémů ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 5-8
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
Zkušenosti s kontrolou zdravotního stavu obilnin určených na osivo.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 8-12
ISSN: 1212-138X

Hubík, Květoslav:
O činnosti plodinové burzy v Brně.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 12-13
ISSN: 1212-138X

Nově povolené odrůdy obilovin v roce 1993. Výpis z databáze ANOT/ISIS.
Obilnářské listy, 1, 1993, 5, 13-15
ISSN: 1212-138X


1/1993/6

Čatská, Vlasta:
Úvaha o problému půdní únavy v zemědělství.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 1-2
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan - Špunar, Jaroslav:
Internationale DLG-Feldtage '94. Dny pole - mezinárodní zemědělská výstava v Německu.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 2-3
ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav:
K novému zákonu o osivu a sadbě.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 3-4
ISSN: 1212-138X

Špunar, Jaroslav - Palík, Slavoj - Kryštof, Zdeněk - Macháň, František:
Přezimování obilovin a jeho hodnocení.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 5
ISSN: 1212-138X

Voškeruša, Jaroslav:
Tři rozhodující kroky při jarním ošetření ozimé řepky.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 6
ISSN: 1212-138X

Vacke, Josef:
K výskytu a škodlivosti virové zakrslosti pšenice na obilninách.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 6-7
ISSN: 1212-138X

Hubík, Květoslav:
Kvalita současného sortimentu odrůd a novošlechtění potravinářské pšenice.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 7,10
ISSN: 1212-138X

Janíková, Jarmila:
Vybrané zahraniční odrůdy obilovin.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 11-12
ISSN: 1212-138X

Hanzelka, Jiří - Procházka, Ivan:
Výhody a zásady pěstování hybridů kukuřice KWS u nás.
Obilnářské listy, 1, 1993, 6, 13-14
ISSN: 1212-138X