Přihlásit se

Ročník 1994

2/1994/1

Špunarová, Marie:
Jarní ječmen KM 974 (VIKTOR)..
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 1-2
ISSN: 1212-138X

Minaříková, Věra:
Rizika napadení porostů ječmene hnědou skvrnitostí.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 2-3
ISSN: 1212-138X

Dreiseitl, Antonín - Pařízek, Pavel:
Aktuální odolnost odrůd jarního ječmene k padlí.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 3-4
ISSN: 1212-138X

Milotová, Jarmila:
Srovnání trendů ve šlechtění jarního ječmene v České republice a ve vyspělých evropských zemích.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 4-5
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra:
Nemocné půdy.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 5-6
ISSN: 1212-138X

Zásady založení a ošetření porostu máku.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 7
ISSN: 1212-138X

Hubík, Květoslav:
Burzovní rozhodčí soud při plodinové burze Brno zahajuje svou činnost.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 7-8
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Benada, Jaroslav - Klem, Karel:
Padlí travní na pšenici.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 9-10
ISSN: 1212-138X

Flašarová, Marie - Křen, Jan:
Použití růstových regulátorů u ozimé pšenice v jarním období.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 10-11
ISSN: 1212-138X

Fišer, František:
Současné možnosti použití herbicidů proti dvouděložným plevelům a ovsu hluchému v porostech obilnin v podmínkách České republiky.
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 12-14
ISSN: 1212-138X

Počítačový program "Plán hnojení a výživy polních plodin."
Obilnářské listy, 2, 1994, 1, 14
ISSN: 1212-138X


2/1994/2

Benada, Jaroslav:
Poškození ozimého ječmene paluškou travní v roce 1994.
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 2-3
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra:
Energetická úloha uhlíku v osevním postupu.
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 3-4
ISSN: 1212-138X

IBaier, Jan:
Soudobý přínos mimokořenové výživy obilovin.
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 4-5
ISSN: 1212-138X

Spitzer, Tomáš:
Mechanické potlačování plevelů. (Výsledky z pokusů Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž.)
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 07

Fojtík, A. - Svétlík, Vladimír.:
Možnosti cílevědomého ozeleňování transformované orné půdy.
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 8-9
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Pospíšil, Antonín - Klem, Karel:
Odnožování a rozvoj padlí travního na ozimé pšenici v pokusech 1993-4 v raných fázích růstu a vývoje.
Obilnářské listy, 2, 1994, 2, 9-13
ISSN: 1212-138X


2/1994/3

Váňová, Marie - Tvarůžek, Ludvík - Dreiseitl, Antonín - Spitzer, Tomáš - Klem, Karel - Benada, Jaroslav - Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana - Fišer, František:
Pokusy oddělení integrované ochrany rostlin založené v roce 1993/94.
Obilnářské listy, 2, 1994, 3, 2-5
ISSN: 1212-138X

Polní dny '94 na oddělení pěstební technologie obilovin.
Obilnářské listy, 2, 1994, 3, 6-8
ISSN: 1212-138X

Špunar, Jaroslav - Kryštof, Zdeněk - Špunarová, Marie - Macháň, František - Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila - Martinek, Petr - Nesvadba, Zdeněk - Oborný, Jaroslav:
Pokusy oddělení genetických zdrojů a šlechtění obilovin v ročníku 1993/94.
Obilnářské listy, 2, 1994, 3, 9-10
ISSN: 1212-138X

Vaše cesta k úspěchu v pěstování ječmenů.
Obilnářské listy, 2, 1994, 3, 14
ISSN: 1212-138X


2/1994/4

Tvarůžek, Ludvík:
Vysoké školy, studenti a pedagogové.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 1
ISSN: 1212-138X

Špunar, Jaroslav - Křen, Jan - Spitzer, Tomáš:
Zhodnocení zemědělské výstavy DLG-Feldtage '94.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 1-2
ISSN: 1212-138X

Míša, Petr - Onderka, Miroslav:
Výsledky dlouhodobého pěstování jarniho ječmene v monokultuře.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 2-4
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Polišenská, Ivana - Minaříková, Věra - Spitzer, Tomáš - Benada, Jaroslav - Klem, Karel:
Přehled výskytu škodlivých činitelů v porostech obilovin ve vegetačním roce 1993-94.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 5-7
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní konference o braničnatkách na obilovinách.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 7-8
ISSN: 1212-138X

Varianty pro ochranu ozimé řepky v podzimním období roku 1994.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 9
ISSN: 1212-138X

Bartoš, Pavel - Hanušová, Renata - Stuchlíková, Eva:
Odolnost odrůd ozimé pšenice povolených v roce 1994 ke rzím a padlí travnímu.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 10
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga – Ponížil, Petr
Přísun živin do půdy atmosferickými spady v okrese Kroměříž v letech 1991-1993.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 11
ISSN: 1212-138X

Aktuální informace BASF spol. s.r.o. pro pěstitele řepky.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 16
ISSN: 1212-138X

Bartoška, Josef:
Současné možnosti hubení plevelů v ozimé řepce.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 12
ISSN: 1212-138X

Pro podzimní osev 1994 využijte univerzální secí stroje MOORE - nízkoenergetický systém.
Obilnářské listy, 2, 1994, 4, 14-15
ISSN: 1212-138X


2/1994/5

Hubík, Květoslav:
Ovlivnění jakosti potravinářské pšenice dusíkatým hnojením.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 2-3
ISSN: 1212-138X

Extenzita či intenzita řepky?
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 3
ISSN: 1212-138X

Ozimé ječmeny pro vaše pole.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 4
ISSN: 1212-138X

Špunar, Jaroslav - Oborný, Jaroslav:
Současná odrůdová skladba ozimého ječmene a její perspektivy.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 5
ISSN: 1212-138X

Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana:
Hodnocení reakce sortimentu jarního ječmene k Pyrenophora teres.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 6
ISSN: 1212-138X

Klem, Karel - Tvarůžek, Ludvík:
Jaké byly odrůdy ozimé pšenice v reakci na houbové choroby?
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 7-8
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
Odborné informace na pomoc zemědělské praxi.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 8-9
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Nedostatek fyziologicky využitelného dusíku - důležitý diagnostický znak výnosů obilovin.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 10-11
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan - Onderka, Miroslav - Flašarová, Marie - Krofta, Stanislav - Míša, Petr:
Zhodnocení polních pokusů na oddělení pěstební technologie obilovin VÚO Kroměříž.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 15-17
ISSN: 1212-138X

Křen, Jan:
Jak zakládat porosty ozimů v letošním roce.
Obilnářské listy, 2, 1994, 5, 17-19
ISSN: 1212-138X


2/1994/6

Macháň, František:
Hybridní žito pro potravinářské a krmivářské využití.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 1-4
ISSN: 1212-138X

Klem, Karel - Polišenská, Ivana - Minaříková, Věra:
XIII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 4-5
ISSN: 1212-138X

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka - Denešová, Olga:
Trend obsahu vody v ornicích zemědělských půd okresu Kroměříž
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 5-7
ISSN: 1212-138X

Hýža, Vojtěch:
Vývoj a perspektiva pěstování potravinářské pšenice v ČR.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 7-8
ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra – Janíková, Jarmila:
Odborné informace na pomoc zemědělské praxi. Výběr literatury na téma: Kvalita potravinářské pšenice a faktory, které ji ovlivňují.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 10-11
ISSN: 1212-138X

Špunar, Jaroslav - Špunarová, Marie - Oborný, Jaroslav - Prokeš, Josef:
Srovnání sladovnické kvality 2-řadých ozimých a jarních ječmenů.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 12-13
ISSN: 1212-138X

Glean do ozimů proti chundelce metlici.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 13-14
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
Zpráva o mezinárodním semináři v Poznani.
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 15
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík:
Po pěti letech…
Obilnářské listy, 2, 1994, 6, 16
ISSN: 1212-138X