Přihlásit se

Ročník 1996

4/1996/1

Macháň, František:
Studium genetických zdrojů ovsa.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 1-4

Výpis z databáze CDS/ISIS ZVÚ Kroměříž. Obilnářské listy, ročník III, 1995.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 4-5

Jančík, Jan - Špunarová, Marie:
Nabídka odrůd Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. pro jarní výsev 1996.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 6

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Vliv dlouhodobě vedených osevních postupů na vlastnosti ornice černozemě hnědozemní.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 7-10

Tručka, Jaroslav:
Svízel přítula a další plevele v obilninách: jak na ně?
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 10-11

Nové odrůdy obilovin.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 11-12

Špunar, Jaroslav - Oborný, Jaroslav - Špunarová, Marie - Prokeš, Josef:
Sladovnická kvalita ozimých a jarních ječmenů.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 12-14

Průběh teplot a srážek v letech 1975-95. Kroměříž, srovnání s normálem 1900-50.
Obilnářské listy, 4, 1996, 1, 15


4/1996/2

Spitzer, Tomáš:
Schopnost odrůd ozimé pšenice potlačovat plevele.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 17-18

Flašarová, Marie:
Použití Retacelu extra R 68 k ozimé pšenici.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 18-19

Vokřál, M.:
Fusilade Super - proti plevelům v máku a ozimé řepce.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 20

Váňová, Marie - Benada, Jaroslav - Onderka, Miroslav - Minaříková, Věra:
Výsledky pokusů s ochranou ječmene v roce 1995.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 20-23

Křen, Jan - Krofta, Stanislav - Flašarová, Marie - Pokorný, Eduard:
Pěstební opatření k ozimým obilovinám v jarním období 1996.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 24-26

Portych, Petr:
Možnosti hubení pcháče osetu v ozimých i jarních obilovinách.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 26-27

Benada, Jaroslav:
Citlivost odrůd pšenice a ječmene na mořidla.
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 27-28, 30

Onderka, Miroslav - Míša, Petr:
K některým problémům pěstování jarního ječmene v letošním roce
Obilnářské listy, 4, 1996, 2, 30-31


4/1996/3

Za poznáním do Kroměříže.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 33

Klem, Karel - Polišenská, Ivana - Váňová, Marie:
Ekonomická efektivnost fungicidního ošetření ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 34-36

Špunar, Jaroslav - Kryštof, Zdeněk - Macháň, František - Martinek, Petr - Nesvadba, Zdeněk - Milotová, Jarmila - Oborný, Jaroslav - Špunarová, Marie - Vaculová, Kateřina:
Pokusy oddělení genetiky a šlechtění 1995/1996.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 38-40

Lokaj, Zdeněk:
Kohoutci v obilninách.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 40-41

Křen, Jan - Flašarová, Marie - Míša, Petr - Krofta, Stanislav - Onderka, Miroslav - Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra:
Pokusy oddělení pěstebních technologií.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 41-43

Váňová, Marie - Benada, Jaroslav - Dreiseitl, Antonín - Klem, Karel - Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana - Spitzer, Tomáš - Tvarůžek, Ludvík:
Pokusy oddělení integrované ochrany rostlin 1995/1996.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 44

Tvarůžek, Ludvík - Váňová, Marie - Chromý, Zdeněk:
Výsledky s chemickou kontrolou klasových fuzárií na pšenici.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 44-46

Jančík, Jan:
Nabídka odrůd Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. pro podzimní výsev 1996.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 46

Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana:
Zpráva z cesty do Velké Británie na konferenci o diagnostice v rostlinné výrobě.
Obilnářské listy, 4, 1996, 3, 46-48


4/1996/4

Špunarová, Marie - Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila:
Pozdní setí jarního ječmene a jeho vliv na dosažené výsledky.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 49-51

Hubík, Květoslav:
Technologická jakost zrna potravinářské pšenice ročníku 1996 - prognóza určená na základě klasového materiálu.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 51-53

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Vegetační období obilnin roku 1996 v pohledu půdních procesů.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 53-54

Lokaj, Zdeněk:
STOMP 330 E - podzimní ošetření obilnin.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 54-55

Jakobe, Petr - Rajnochová, J.:
Zemědělské poradenství - jeho úloha a možnosti v zemědělské podnikatelské činnosti.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 55-58

Flašarová, Marie:
Rozbor tvorby výnosu ozimé pšenice v ročníku 1995/1996 podle výsledků polních pokusů ZVÚ Kroměříž.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 58-60

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Vztah mezi osevním sledem, redoxními poměry a biologickou aktivitou ornice.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 60-62

Špunar, Jaroslav - Oborný, Jaroslav:
Výsledky pěstování ozimého ječmene v roce 1995-96 a doporučení pro následující období.
Obilnářské listy, 4, 1996, 4, 62-64


4/1996/5

Palík, Slavoj:
Cesta k poradenství.
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 65-67

Věchet, Lubomír:
Co ukázaly testy odrůd pšenice ozimé na rez pšeničnou v roce 1996?
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 67-69

Váňová, Marie - Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana - Benada, Jaroslav - Klem, Karel - Tvarůžek, Ludvík - Spitzer, Tomáš:
Výskyt škodlivých činitelů obilovin ve vegetačním ročníku 1995/96.
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 70-72

Tvarůžek, Ludvík:
Epidemie rzi pšeničné a možnosti ochrany proti ní v podmínkách České republiky.
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 73-76

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Stanovení nedostatku minerálního dusíku v ornici.
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 77

Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana:
Chemická ochrana proti hnědé skvrnitosti ječmene.
Obilnářské listy, 4, 1996, 5, 78-80


4/1996/6

Klem, Karel - Spitzer, Tomáš:
Jubilejní německá konference ochrany rostlin: 50. Deutsche Pflanzenschutztagung, Münster 23.-26.9. 1996
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 82-84

Tvarůžek, Ludvík:
Fuzária na ozimé pšenici v raných fázích růstu a vývoje a jejich diagnostika.
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 84-87

Minaříková, Věra - Polišenská, Ivana:
Nové poznatky na mezinárodní konferenci v Bonnu.
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 87-89

Míša, Petr:
Hodnocení pěstebních systémů.
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 90-92

Špunarová, Marie:
Informace o výsledcích odrůd jarního ječmene Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 93-94

Váňová, Marie - Klem, Karel:
Regulace plevelů v ozimé pšenici
Obilnářské listy, 4, 1996, 6, 94-99