Přihlásit se

Ročník 1998

6/1998/1

Stav porostů ozimých obilnin na podzim 1997 s návrhy opatření pro jaro 1998.
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 1-3

------------------

VII. seminář šlechtitelů v Brně, konaný dne 3. února 1998 v prostorách MZLU v Brně

Ruckenbauer, P.:
Výzkum šlechtění na rezistenci k fuzariózám klasu pšenice. VII. seminář šlechtitelů v Brně 3.2.1998
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 4-5

Špunar, Jaroslav - Špunarová, Marie:
Výsledky srovnání urychlení šlechtitelského procesu obilovin v tuzemsku a geograficky vzdálených oblastech jižní polokoule (Uruguay, Nový Zéland). VII. seminář šlechtitelů v Brně 3.2.1998
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 5-8

Tvarůžek, Ludvík:
Dědičnost rezistence k braničnatce plevové. VII. seminář šlechtitelů v Brně 3.2.1998
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 8-11

Nesvadba, Zdeněk - Macháň, František:
Šlechtění hybridní pšenice a hybridního tritikale - současný stav a perspektivy. VII. seminář šlechtitelů v Brně 3.2.1998
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 11-14

------------------

Váňová, Marie:
Doc. Ing. Jaroslav Benada, CSc. sedmdesátníkem.
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 14-15

Palík, Slavoj – Souček, Antonín:
Nástup výrobně-ekonomického poradenství.
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 15-17

Polišenská, Ivana:
Zdravotní stav odrůd ozimé pšenice - choroby pat stébel.
Obilnářské listy, 6, 1998, 1, 17-18


6/1998/2

Tvarůžek, Ludvík:
O možnostech použití BIONU v systémech ochrany ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 6, 1998, 2, 21-23

Křížek, Josef:
Obiloviny a jejich přínos pro ekonomiku zemědělského podniku, údaje za výběrovou skupinu podniků v ČR v letech 1996-1997.
Obilnářské listy, 6, 1998, 2, 25-27

---------------------

VII. seminář šlechtitelů v Brně, konaný dne 3. února 1998 v prostorách MZLU v Brně

Ovesná, Jaroslava:
Využití AFLP pro DNA fingerprinting u obilovin. VII. seminář šlechtitelů v Brně 3. února 1998 v prostorách MZLU v Brně. Plné znění přednesených referátů - II.
Obilnářské listy, 6, 1998, 2, 27-30

Trčková, Marie - Zmrhal, Zdeněk:
Genetické rozdíly v příjmu živin obilovinami.
Obilnářské listy, 6, 1998, 2, 30-32

Klem, Karel - Váňová, Marie:
Ochrana ozimých obilovin proti plevelům v jarním období.
Obilnářské listy, 6, 1998, 2, 34-38


6/1998/3

Kaller, V. - Bordovská, J.:
Ekonomika ošetření fungicidy proti houbovým chorobám obilovin - vyhodnocení demonstračního poloprovozního pokusu - Otice 1997.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 41-43

Brückner, František:
Jaké jsou možnosti ve zvyšování a stálosti výnosů obilovin.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 44-45

Filip, Petr:
Ekonomická návratnost insekticidní ochrany cukrovky.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 45-47

Martinek, Petr - Bednář, Jan:
Variabilita morfologické struktury klasu pšenice.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 47-53

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Fyzikální vlastnosti ornice černozemě hmědozemní pod porosty obilnin pěstovaných po různých předplodinách.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 53-56

Tvarůžek, Ludvík - Kraus, Pavel:
Výsledky průzkumu výskytu fuzárií na ozimé pšenici na území České republiky - 1. fuzária jako součást komplexu chorob pat stébel.
Obilnářské listy, 6, 1998, 3, 56-59


6/1998/4

Flašarová, Marie - Krofta, Stanislav - Onderka, Miroslav:
Ošetření ozimých obilnin regulátory růstu.
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 61-67

Tichý, František - Edler, Stanislav - Pospíšil, Antonín - Rušák, Lubomír - Bartík, Josef:
Důležitost podzimní ochrany pšenice ozimé proti plevelům.
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 67-70

Dne 9. července 1998 zemřela náhle ve věku 47 let RNDr. Marta Jánošová
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 71

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Dynamika fyzikálních vlastností ornice ČMh pod porosty obilnin pěstovaných po různých předplodinách.
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 71-75

Cougar. Herbicid proti jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilovinách.
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 76

Šamsová, Jaroslava:
Zemědělské ekonomické poradenství očima severočeských poradců.
Obilnářské listy, 6, 1998, 4, 77-79


6/1998/5

Na počátku byla myšlenka.
Obilnářské listy, 6, 1998, 5, 81

Počítače od hlíny.
Obilnářské listy, 6, 1998, 5, 82

Benada, Jaroslav - Flašarová, Marie - Hubík, Květoslav - Krofta, Stanislav - Kryštof, Zdeněk - Křen, Jan - Macháň, František - Míša, Petr - Onderka, Miroslav - Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Špunar, Jaroslav - Váňová, Marie:
Metodiky pěstování ozimých obilnin. 1. Požadavky na půdně-klimatické podmínky - rajonizace pěstování. 2. Zařazení do osevního postupu. 3. Zakládání porostů. 4. Odrůdy a osivo. 5. Výživa a hnojení. 7. Mechanické ošetření porostů. 8. Vyzimování, přísevy a zaorávky. 10. Sklizeň. 12. Pěstování potravinářského obilí. 13. Semenářství. 14. Ekonomika pěstování.
Obilnářské listy, 6, 1998, 5, 83-105

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je jedním z výzkumných ústavů aplikovaného výzkumu působících v resortu zemědělství.
Obilnářské listy, 6, 1998, 5, 106-107

Expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu - verze 1.0
Obilnářské listy, 6, 1998, 5, 108


6/1998/6

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín - Kvítková, Z.:
Představujeme expertní a informační systém pro rostlinnou výrobu.
Obilnářské listy, 6, 1998, 6, 109-111

Počítače od hlíny (druhé pokračování).
Obilnářské listy, 6, 1998, 6, 112

Benada, Jaroslav - Flašarová, Marie - Kryštof, Zdeněk - Míša, Petr - Střalková, Radomíra - Špunar, Jaroslav - Hubík, Květoslav - Křen, Jan - Macháň, František - Onderka, Miroslav - Pokorný, Eduard - Váňová, Marie:
Metodiky pěstování jarních obilnin. 1. Požadavky na půdně-klimatické podmínky - rajonizace pěstování. 2. Zařazení do osevního postupu. 3. Zakládání porostů. 4. Odrůdy a osivo. 5. Výživa a hnojení. 6. Ošetření regulátory růstu. 7. Mechanické ošetření porostů. 9. Sklizeň. 10. PROSPERITA - poradenské družstvo.
Obilnářské listy, 6, 1998, 6, 113-130

PROSPERITA - poradenské družstvo.
Obilnářské listy, 6, 1998, 6, 132