Přihlásit se

Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Cíl projektu: 

Hlavním cílem je prokázat účinnost aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, úsporu steliva, zvýšení výživové hodnoty fermentovaných statkových hnojiv. Ověřit vliv aplikace fermentovaných statkových hnojiv a pomocných půdních látek na změnu fyzikálních, fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy, fixaci organické hmoty, zlepšení parametrů infiltrace a retence  vody, snížení náchylnosti pozemků k erozi a snížení energetické náročnosti na zpracování půdy.

Projektový tým: 
  •   Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (příjemce - koordinátor)
  •   Agrotest fyto, s.r.o.                                           - další účastník
  •   Česká zemědělská univerzita v Praze             - další účastník
  •   Z E P O BĚLOHRAD a.s.                                 - další účastník
  •   Zemědělská společnost Sloveč, a.s.                - další účastník
 Odpovědný řešitel:  
  • Ing. Oldřich Látal Ph.D. 
 Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:   
  •   Ing. Jan Bílovský 

 

Hlavními uživateli výsledků budou zemědělské podniky, dále pak výzkumné instituce a státní organizace. Poznatky budou bezprostředně nebo v těsné návaznosti uplatněny v praxi.

Zpět na seznam článků