Přihlásit se

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Projekt č.: TN01000062

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2022

Zaměření:

Národní centrum kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je jediným centrem v ČR, které propojuje přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií s uživateli z řad šlechtitelských firem. Výstupy dílčích projektů jsou směřovány pro šlechtitele, pěstitele, zpracovatele a konzumenty, tedy konečné spotřebitele potravin a odběratele krmiv pro hospodářská zvířata. Řešení projektu probíhá formou dílčích projektů zaměřených na genotypování, fenotypizaci a šlechtění klíčových plodin pro jejich adaptaci na klimatické změny a podporu dlouhodobě udržitelné zemědělské produkce a podporu bioekonomiky. Partneři řeší šest dílčích projektů: Jetel, Ječmen, Brambory, Hrách, Trávy a Ovoce. Agrotest fyto, s.r.o. je koordinátorem dílčího projektu Ječmen.

Odpovědný řešitel:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence

Více informací o projektu viz Samostatné webové stránky centra

Zpět na seznam článků