Přihlásit se

Centrum pro inovativní využití a posílení kunkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Projekt č.: TE02000177

Doba řešení: 01/2014 - 12/2019

Cíl projektu:

Centrum kompetence spojuje špičkové výzkumné instituce s firmami z komerčního sektoru a vytváří tak unikátní platformu k naplnění cílů projektu, mezi kterými jsou zcela nové zdraví prospěšné potravinářské výrobky, technologie, patenty a šetrné výrobní postupy. Projekt nabízí vysoký potenciál pro inovativní využití surovin pro České pivo (CHZO) – ječmene a chmelu. Navržené strategie řešení projektu jsou založeny na jedinečných znalostech pěti zapojených výzkumných organizací a dvanácti firem z komerční sféry.

Projektový tým:

Hlavní příjemce: 

Mendelova univerzita v Brně 

Další účastníci:  

Agrotest fyto, s.r.o., Biomedica, spol. s r.o., BODIT TACHOV s.r.o., EXTRUDO Bečice s.r.o., Chmelařský institut s.r.o., PIVO Praha, spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj, a. s., PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., První jílovská a.s. (do 1. 1. 2016 RADANAL s.r.o.), Raven Trading s.r.o., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Sladovna BERNARD, a.s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., SurfaceTreat a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Projektový manažer:

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Vedoucí týmu:

Ing. Kateřina Vaculová, CSc. (za Agrotest fyto, s.r.o.)

Očekávané přínosy:

Centrum bude mít dopad na udržitelný rozvoj české ekonomiky a její konkurenceschopnost, kvalitu života, veřejné zdraví a bezpečnost a životní prostředí. Přispěje ke kvalitě vzdělávání a podpoří hospodářskou činnost a zaměstnanost v ČR. Multidisciplinární zázemí členů Centra zaručuje komplexní přístup k řešení společných cílů projektu a zajišťuje rozsáhlý vědecký a aplikační potenciál, který zaručí dlouhodobou udržitelnost po dobu trvání projektu.
(více informací o činnosti Centra kompetence na webových stránkách Beertec.)

 

Zpět na seznam článků