Přihlásit se

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

V rámci koncepce jsou rozvíjeny perspektivní směry výzkumu v oboru rostlinné produkce, s hlavním zaměřením na obilniny. Řešení zahrnuje témata z oblastí genetiky a šlechtění obilnin, rostlinolékařství, pedologie, pěstebních technologií obilnin a dalších významných polních plodin (kukuřice, slunečnice, řepka), jakož i kvality a zpracování rostlinných produktů. Cílem je získávání nových poznatků a tvorba aplikovatelných výstupů, které budou přispívat ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti hospodaření zemědělských podnikatelů prostřednictvím praktických doporučení a transferu výsledků výzkumu.

DKRVO zahrnuje výzkumný záměr "Perspektivní směry aplikovaného výzkumu v rostlinné produkci s důrazem na obilniny".

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o. 2018-2022 (PDF 703 kB)

 

 

Zpět na seznam článků