Přihlásit se

Inovativní technologie v RV

Název operace: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Projekt byl řešen v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16., podopatření 16.2., operace 16.2.1. PRV. Předmětem projektu byl vývoj a ověřování inovativních technologií zpracování půdy a zakládání porostů polních plodin a jejich přizpůsobení místním podmínkám zemědělského podniku. Žadatelem o dotaci bylo AGRO Kunčina, a.s.

Zpět na seznam článků