Přihlásit se

Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin

Popis projektu:

Mezi nejrizikovější houbové patogeny obilnin s vysokým potenciálem vzniku rezistence k fungicidům patří původce tečkované listové skvrnitosti pšenice Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici anam.). Vysoký stupeň rezistence k DMI fungicidům v intenzivních oblastech Evropy je založen hned na šesti mutacích. Po dlouhou dobu se udržuje rovněž vysoká hladina rezistence patogena ke QoI- fungicidům, původně lokalizovaná především do pěstitelských oblastí Francie.

Podobně jako výše uvedený patogen na pšenici jsou vysoce rizikovými z pohledu vzniku rezistence pro ječmen původce síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres (teleom.) [Drechslera teres (anam.)]a endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene (Ramularia collo-cygni). U obou druhů je prokázána vysoká míra variability v projevech snížené citlivosti k fungicidům.

V rámci řešení projektu jsou shromážďovány kolekce izolátů původců houbových chorob pšenice a ječmene (Mycosphaerella graminicola, Pyrenophora teres, Ramularia collo-cygni, Tapesia yallundae, Monographella nivalis). Jsou prováděny testy citlivosti k fungicidům a detekovány srovnávací izoláty s vysokou a nízkou úrovní projevu této vlastnosti. Jsou srovnávány hladiny rezistence v rámci patogenních druhů, chemických skupin účinných látek a ročníků a mapově je zpracováno jejich rozložení v rámci republiky. Experimentálně je prověřován vliv pěstebních a environmentálních podmínek včetně dávek fungicidů na frekvenci rezistentních jedinců v populacích patogenů.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Agrotest fyto, s.r.o., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně

Odpovědný řešitel:

Ing. Jiban Kumar, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Zpět na seznam článků